På vilket sätt kan BfL hjälpa mig i min undervisning?

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att höja elevernas prestationer. Det finns förstås även andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten som till exempel eleven, skolan, hemmet men när det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig ge höga effekter.

Den svenska skolan har sköljts över av olika metoder som har ansetts vara ”räddningen” för undervisningen och därmed elevernas lärande. Det som skiljer BfL-vågen från tidigare trender är att BfL inte är en metod utan ett förhållningssätt och som dessutom fångar upp hela undervisningen från planering till genomförande och utvärdering.

Det låter förstås väldigt bra men oftast vill vi som lärare få konkreta exempel eller förslag på hur ett sådant arbete kan se ut och mest av allt hur JAG kan använda det in min undervisning.

BfL erbjuder oss fem strategier: 1) Klargöra, delge och skapa förståelse för mål och kriterier, 2) Skapa aktiviteter som visar var eleverna befinner sig i lärandeprocessen, 3) Utforma nyanserad och framåtriktad respons, 4) Aktivera eleverna som resurser för varandra och 5) Aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen. Dessa strategier kan tillämpas var för sig och de kan med fördel kombineras, ett alternativ som ger högre vinster vilket bland annat min forskning visat.

Strategier
Strategier

Forskningen kring BfL har tagit fram olika metoder som kan tillämpas inom varje strategi. För att en viss metod ska ge de förväntade resultaten har det tagits fram förutsättningar som bör gälla (se bildillustrationen ovanför). Till exempel när det gäller att utforma feedback (strategi 3) kan olika metoder rekommenderas beroende på om man har högpresterande eller lågpresterande elever eller om man har komplexa respektive enkla uppgifter. För att få de förväntade resultaten klargör förutsättningarna också vilka normer som behöver etableras i interaktionen mellan lärare och elever i klassrummet respektive på skolan.

Låter inte detta spännande!

Vill du veta mer kan du ta del av min avhandling ASSESSMENT FOR LEARNING
A case study in mathematics education (pdf)
.

Du kan naturligtvis också kontakta mig andreia.balan@helsingborg.se

/Andreia Balan