Rastaktiviteter på Västra Ramlösa skola

skolgården

För det första, att starta upp en rastaktivitet är enkelt. Det enda som krävs är någon eller några pedagoger som vill vara mer än en rastvakt och som kan få tid till planering av den. Finns det på din skola så är det egentligen bara att köra igång då det finns mängder av tips på rastaktiviteter via olika sociala forum.

Anledning till att starta med rastaktiviteter kan vara många. Alltifrån tråkig utemiljö till att vilja minska konfliktfyllda raster, aktivera eleverna, öka gemenskapen på skolan och tryggheten för de elever som inte har någon att vara med osv osv…Men jag tycker även att rasten bör ses som en naturlig del av skoldagen med mycket lärande, både i den fria leken och i de styrda aktiviteterna.

Vår utemiljö – en typisk utemiljö

På Västra (som min skola kallas) har vi ca 500 elever i åk 1-6 + åk 9 och ca 70 elever i f-klassen som, än så länge, huserar i egen byggnad med tillhörande gård på andra sidan gatan. Skolans utemiljö ser väl ut som på många andra skolor. Den består just nu av en skolgård fylld av asfalt, lite sand och grus, några gungor, två klätterställningar, en liten bandyplan med konstgräs plus en multiarena/fotbollsplan med konstgräs. Det finns även basketkorgar och två bollplank.

Under rasten är fotbollsplanen full, och då menar jag överfull med 3-4 matcher igång samtidigt, med elever från samtliga årskurser. Den ena klätterställningen används flitigt av elever i årskurs 1 & 2 och bandyplanen används på olika sätt. Vi har nyligen tillsatt en skolgårdsgrupp med fokus på att utveckla utemiljön och en hinderbana har precis börjat anläggas. Tanken är att den ska gå runt en stor del av skolgården.

Förutsättningarna ser naturligtvis annorlunda ut på alla skolor och Västras utemiljö är inte sämst i stan. Men vid jämförelse med min förra arbetsplats, där det var massor av gröna ytor och små “skogar” att leka i, är det rena betongdjungeln. Det fick mig att undra vad eleverna gör på rasten här och tanken på att starta upp rastaktiviteter kom direkt.

Musik lockade våra elever

Jag började arbeta på Västra Ramlösa skola förra hösten och ville starta upp rastaktiviteter. Tillsammans med Cecilia, som också var nyanställd på skolan, med tankar och erfarenhet av raster från sin tidigare arbetsplats körde vi igång direkt. Våra rektorer tyckte att det var intressant och gav oss fria händer.

Vår plan var att börja i liten skala och fokusera på de yngre eleverna. Tisdagar och onsdagar på rasten mellan 9.30-10.00.

Det första vi gjorde var att införskaffa en portabel musikanläggning och jag skulle nog säga att det är en viktig investering för en lyckad rast. Det visade sig att många elever drogs till musiken och därmed ett större antal elever runt oss än vi hade tänkt, men mer om det senare.

En liten inventering av skolans lekmaterial visade att det i princip var obefintligt med leksaker på skolan. Vi gjorde en lista över saker vi tänkte oss behöva och hittade ett litet utrymme som efterhand förvandlades till en lekbod.

Första rasten – premiär för Rastskoj

Tisdagen den 1 september 2015 blev startskottet för Västras rastskoj. Vi dundrade på med musik och körde limbo. Vi målade även en flagga som var tänkt att vi skulle veckla ut varje rast för att visa var vi var någonstans. Flaggan blev fin men vi fick aldrig till någon bra “flaggstång” för att kunna använda den. Vi hade 30-40 elever som deltog i limbon. Dagen efter körde vi samma upplägg fast på en annan plats på skolgården med ännu fler deltagare.

Reflektionen efter första veckan var att vi måste “marknadsföra” rastskoj bättre. Vi började därefter att sätta upp schema för veckan på olika platser på skolan. Såhär i efterhand skulle vi gått runt i klasserna på skolan, presenterat oss och berättat om vår tanke med rastskoj.

Vi körde vidare med aktiviteter två raster i veckan under höstterminen med varierande antal deltagare. Vi testade klassiska lekar som “under hökens vingar”, “kom alla små kycklingar” och hoppade hopprep. Vi använde oss av Facebooksidan Rastaktivisterna och introducerade populära lekar som “snappa vante”, “svungboll” “spring-tre-i-rad”.

På vårterminen var tanken att ha planerade aktiviteter varje dag men på grund av schemaläggning kunde vi bara lägga till torsdagen. Det bör vara två pedagoger som är med på aktiviteterna, en som håller i leken och en som lockar dit elever, förklarar vad vi gör och ser till att det går lugnt till i led osv. Men vår rastbod med leksaker blev klar och den höll öppet på måndagar och fredagar med musik strömmande ur stereon till elevernas glädje.

Vi hade raster under vårterminen med endast 4-5 aktiva barn men även raster där närmare 100 barn deltog. Anledning till att det är lite barn ibland kan bero på allt från en ointressant aktivitet till att de helt enkelt har något annat att leka med. De gånger vi lockat mest barn har varit vid tipsrundor eller poängjakt med lite priser till vinnarna.

I nästa inlägg från Västra Ramlösa kan du läsa om hur vi blivit fler pedagoger på rasten, vårt samarbete med äldre elever och om vi ser något resultat efter ett år med rastaktiviteter.

/Ola Åkerblom, Västra Ramlösa skola