Snart rikskonferens i Norrköping

"Konferensen ger möjligheter till inspiration kring vad teknikämnet kan och bör innehålla allt ifrån både beprövade och nya sätt att undervisa. Kunskap som leder till att man som lärare, pedagog eller skolledare känner att man kan medverka till att elevernas tekniska bildning och intresse ökar. Man ska bli stärkt – en blandning av utmanad och bekräftad!"

Detta är en del av inledningen i programmet för konferensen skriviet av Claes Klasander föreståndare CETIS.

Karins tankar inför konferensen:

Det fanns massor av intressanta och spännande föreläsningar att välja bland, så det var inte lätt att bara plocka ut fem.

Mitt första val blev en workshop med micro:bit där jag hoppas få lite mer kunskap och vana i att skapa koder och programmera en micro:bit. I våras var vi i Halmstad och fick en första inblick, men för att komma igång ordentligt behövs ännu mer.

Andra valet föll på en ”gammal bekant”, nämligen Hans Persson. Ett par gånger har jag redan stött på honom och ser fram emot att få ny inspiration för kreativ teknikundervisning. Några frågeställningar som hur teknikundervisnigen blir kreativ och innehåller digitala resurser och hur Lgr 11 kan vara en utgångspunkt för en progression känns användbart i vårt fortsatta arbete med NT-utveckling.

 Ett seminarium med två av Skolverkets undervisningsråd (Johnny Häger och Karin Bårman) om modulerna för teknik i Skolverkets lärportal är nästa val. ”En resa i teknikens landskap” blir spännande för att så småningom kunna arbeta med modulerna. Min positiva erfarenhet av flera andra moduler i lärportalen ger höga förväntningar även på teknikdelen.

På tisdagen blir det lite inspiration om teknik utomhus och avslutningsvis en plan för att hitta en röd tråd för teknikundervisningen genom hela grundskolan, känns som en bra avslutning på två förhoppningsvis givande dagar…

Maria Lejon & Karin Höjman

Marias tankar inför konferensen

Jag har inte varit iväg på någon rikskonferens på flera år så jag ser verkligen fram emot dessa dagar med inspiration. När man åker iväg som NT-utvecklare så gäller det att hitta aktiviteter som ger en inspiration i arbetet med att handleda pedagoger och även få ta del av hur utvecklingsarbete bedrivs i andra kommuner. Men, jag åker ju även iväg som No- & tekniklärare som jobbar på högstadiet och som för egen del ständigt vill förbättra och utveckla den egna undervisningen.

Den första aktiviteten blir ”Workshop med Micro:bit”. Det ska bli spännande, då kommunens IKT-pedagoger ska komma ut i en av mina klasser och jobba med programmering av Micro:bit kopplat till min undervisning om tekniska system. Vi NT-utvecklare kommer under denna period att bjuda in kollegor till Marias klassrum, för att ta del av hur undervisning i programmering kan se ut kopplat till innehåll och kunskapskrav.

Där efter blir det ”Digital revolution! Drivkrafter bakom Nobelprisbelönade teknik” och ”Hur ser lärare på undervisning och bedömning av området Tekniska system?” Båda aktiviteterna/föreläsningarna har jag stora förväntningar på innehållet och hoppas på att ta med mig nya tankar och idéer som jag kan använda tillsammans med eleverna i klassrummet för att öka deras intresse för ämnet teknik.

På kvällen blir det Konferenssupé med underhållning och av tidigare erfarenhet vet jag att det under sådana här sammankomster diskuteras undervisning, utvecklingsplaner och en hel del forskning. Det gäller bara att se till att mingla runt och prata med många och att sätta sig vid ett bord med nya ansikten.

Under dag 2 ska jag ta del av ”Att arbeta med Modulen ”Teknikens förändring och dess konsekvenser” och ”Hur skapar man en teknikplan?”. Dessa aktiviteter har jag valt utifrån NT-utvecklarrollen och kan redan i aktiviteternas beskrivning i programmet se att det kommer finnas ett intressant innehåll att ta med sig hem till Båstad kommun, för att på ett aktivt sätt fortsätta diskutera kommunens fortsatta satsning i Natur- & teknik för ökad måluppfyllelse hos våra elever i alla årskurs genom handledning & stöd till våra ämneskollegor.

Stay in tune…..efter konferensen kommer fler inlägg om vårt fortsatta arbete.

Läs alla blogginlägg från NT-utvecklarna i Båstad

Vi som skriver på bloggen är Maria Lejon och Karin Höjman, NT-utvecklare i Båstads kommun. Vi har som uppdrag att inspirera kommunens lärare i naturvetenskap och teknik och att genomföra en varierad och ändamålsenlig undervisning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa lustfyllda situationer i meningsfulla sammanhang och utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt. (Obs. Bloggen uppdateras inte längre)