Språkutveckla med film i förskolan

Det här inlägget handlar om projektet “Språkutveckla med film i förskolan” som genomfördes under våren på Pedagogiskt Center i Helsingborg, med syfte att kombinera film och språkutvecklande arbetssätt.

Kombinera film och språkutveckling

Förskolebio har varit en populär verksamhet sedan länge i Helsingborg, men vi känner att den kan utvecklas mer genom att man utnyttjar filmvisningarnas potential som gemensam grund till lärande och utveckling på förskolan. Där föddes idén med att kombinera en populär aktivitet med ett av Helsingborgs skol- och fritidsförvaltnings prioriterade områden: språkutveckling.

Förskolan är en plats där det finns stora möjligheter att överbygga de skilda språkliga förutsättningar som barn har med sig hemifrån. Man måste arbeta medvetet under hela dagen med barnens språk.

Ordförrådsundervisning sker vid rutinsituationer, i samlingen, under högläsningsstunder, när barnen leker, vid tema- eller projektarbete, inne och ute. Här är även filmen ett verktyg att använda sig av. När barnet exponeras för ett nytt ord så behöver det sedan få möjlighet att använda ordet i varierande sammanhang. Först då ökar och fördjupas den kvalitativa kunskapen om orden.

Viktigt med planering

Det krävs planering för att ge alla barn goda möjligheter att göra orden till sin egendom. En medveten strategi är att introducera de nya orden genom att förklara dem med hjälp av bilder, ord och begrepp som är kända för barnen sedan tidigare.

Därför är det viktigt att innan man tittar på en film med barnen att man förarbetar den och ger barnen en förförståelse både när det gäller nya ord och delvis filmens budskap. På så sätt har barnen en större möjlighet att erövra fler nya ord i ett meningsfullt sammanhang. Barn behöver ord och förskolan måste ge dem det.

Förskolorna erbjöds två filmval

Vi erbjöd alla Helsingborg stads förskolor visningar av två olika filmer som passar för barn i förskoleålder. Det var upp till  förskolepedagogerna att bestämma vilken film som passade deras barngrupp bäst. Innan visningen mejlades en filmhandledning, med förslag på för- och efterarbete av filmen, ut till den som anmält en grupp.

Tanken var att man innan filmen förberedde barnen på vad de skulle se, med en språklig inriktning. Till exempel kunde man prata om ord som är nya eller lite om miljön, tiden och karaktärerna i filmen.

Sedan efterarbetade man filmen med hjälp av filmhandledningen. Handledningarna innehöll språkutvecklande aktiviteter, men även andra idéer som man kunde använda sig av.

Efter visningarna bad vi om återkoppling från pedagogerna. En enkät med uppföljande frågor skickades ut efter filmvisningen.

Filmerna som visades:

Emil och Ida (59 min)

Om två barn som växer upp i 1800-talets Småland, i Lönneberga, på gården Katthult. Storebror Emil är en vänlig och kreativ pojke, vars idéer ofta misstolkas och blir till hyss. Och Ida vill gärna gå i hans fotspår.

Herr Pinnemans äventyr (27 min)

Filmatisering av boken med samma namn. Herr Pinneman bor i sitt familjeträd med tre små Pinnebarn och Pinnefru så kär. Men en sommarmorgon ger herr Pinneman sig ut för att jogga, och det blir början på ett långt äventyr för stackars herr Pinneman.

Pedagogerna återkopplade via enkät

Vi hade 18 pedagoger som kom till Pedagogiskt center med sin barngrupp och några kollegor. Vi fick återkoppling via enkäten av 12 av dem.

Några röster från enkäten:

Det är bra med filmer som är ca 30-40 minuter långa. Handledningarna är jättebra.

I anslutning till filmen skulle ni kunna konkret visa på hur man kan efterarbeta film tillsammans med barn i syfte att språkförstärka.

Vi är väldigt nöjda och tycker hela upplägget, mottagande, ja, allt var bra.

Hur de förarbetade:

Vi har läst olika berättelser om Emil och berättat att han levde för mer än 100 år sedan.

Vi pratade lite om vad filmen handlade om, såg en kort trailer. Pratade om vad bio är och hur det går till.

Vi pratade om filmen och olika nya ord.

Hur de efterarbetade:

Barnen har ritat teckningar om vad de kom ihåg och vad de tyckte var roligt i filmen. Vi samtalar också om handlingen. Det är verkligen bra att se film/teater tillsammans för att utveckla barnens språk och träna deras återberättande av saker de har varit med om. För oss som pedagoger är det lätt att stödja/ utveckla barnens ordförråd i berättandet när vi har delat upplevelsen tillsammans.

Vi lät barnen återberätta för de andra som inte var med. De fick rita något de mindes från filmen och skapa en egen karaktär från herr Pinneman.

Exempel på efterarbete från en av barngrupperna:

Uppskattat projekt som ska göras igen

  • Uppskattas generellt mycket av såväl pedagoger som barnen. Fler tillfällen kommer erbjudas hösten 2018.
  • Efter förfrågan kommer även en förberedande träff erbjudas under hösten för pedagoger som vill lära mer om hur man kan språkutveckla med hjälp av film.
  • Filmer som håller mellan 30-45 minuter är lagom för åldersgruppen.

Hoppas fler ska bli intresserade

Då det är viktigt för oss som anordnar projektet att erbjuda rätt saker och på rätt nivå är det viktigt för oss med återkoppling från deltagarna. Vi kommer ta alla åsikter till oss och prioritera dem som tagit sig tid att svara på våra frågor nästa gång, samt att vi hoppas att den här artikeln kan göra fler pedagoger intresserade av att delta i höst. Vi vill gärna nå ännu fler förskolor i staden.


Projektet var ett samarbete mellan Claire Brandum som jobbar med skolbio i Helsingborg och Monica Andersson, och språkutvecklare i förskola, båda jobbar på Pedagogiskt center.