Storyfication ökade elevernas digitala kompetens på Gantofta skola

Kan vi stärka elevernas digitala kompetens med hjälp av Storyfication? Hur gör vi då? Det var något som Annika Schell, förstelärare inom digitalisering, testade på Gantofta skola.

Storyfication bygger på en uppdragsbaserad undervisning där eleverna får lösa uppdragen med hjälp av en karaktär. Uppdragen är ofta ämnesövergripande och målet är att få eleverna engagerade och att öka meningsfullheten av undervisningen.

Annika Schell är förstelärare inom digitalisering på Gantofta skola.

Storyfication stimulerar elevernas digitala kompetens

Tidigare hade Gantofta skola en traditionell skolkultur med fokus på lärarledda genomgångar med efterföljande individuellt arbete. Skolan ville istället satsa på att utveckla digitaliseringen i undervisningen. Därför inledde de 2018 ett projekt i syfte att låta eleverna utveckla sin källkritiska förmåga, på ett kreativt sätt få pröva och ompröva sina egna idéer, arbeta mer med digitala texter samt medier och verktyg. Annika och hennes kollegor har jobbat i två läsår med detta och håller nu på att ta fram andra ämnesövergripande projekt på skolan som är inspirerade av Storyfication som metod.

Hur har ni jobbat med Storyfication på din skola?

– Storyfication hade vi i arbetslag 4-6 på skolan och i projektet deltog totalt 77 elever och 6 pedagoger. Under 60 minuter per vecka jobbade eleverna med Gamification (spelifierat lärande) och ämnesövergripande uppdrag som skulle lösas med hjälp av digitala verktyg. Andra året skickade en okänd skribent flaskpost till klasserna som pedagogerna hade med sig under introduktionen. Sedan la vi in uppdrag och elevernas arbeten på en blogg så att alla som fick åtkomst kunde se vad eleverna producerat.

– Att arbeta med uppdragsbaserad undervisning har för oss handlat om att få eleverna engagerade och att öka meningsfullheten på det innehåll vi hanterat i undervisningen. Vi har utgått från det centrala innehållet i flertalet ämnen när vi skapat våra uppdrag. Det är motiverande för både oss pedagoger och eleverna att få vara kreativa och få skapa något som andra ska läsa igenom. Att ha flera mottagare har sporrat våra elever till att höja kvaliteten på sina arbeten.

Hur har du arbetat med pedagogerna? Med eleverna?

– Vi lade in projektet på schemat som skolans val och sen hade pedagogerna planeringsmöte en timme varannan vecka och då skapade pedagogerna alla ämnesövergripande uppdrag. Med högt i tak och mallar att utgå från skapade vi alla minst varsitt uppdrag som inkluderade 2-4 ämnen. Jag var ansvarig för uppbyggnad och underhåll av bloggen samt kallade till planeringsmötena. Inom verksamhetsområdet fanns det 6 skolor som hade varsitt projekt igång så jag träffade alla projektledare regelbundet under första läsåret. Under andra läsåret valde vi att fortsätta på egen hand då vi såg vinsterna för både våra elevers motivation samt vårt kollegiala lärande. Vi diskuterade språkutvecklande arbetssätt, multimodala verktyg samt praktiska inslag.

Hur har den här typen av undervisning påverkat eleverna? Och kanske även andra lärare på skolan?

– Resultaten har visat att pedagogernas och elevernas kunskaper samt färdigheter om olika digitala verktyg har ökat och lett till högre elevaktivitet. 80 % av eleverna upplevde att de hade mer datorvana i slutet av projektet. Eleverna har enligt enkätsvaren ökat sin medvetenhet kring lagar och regler på Internet såsom lagom om GDPR. De har lärt sig att källkritiskt söka fakta och bilder, programmera, spela in ljud, skapa digitala tecknade serier samt reflektera över samhällets uppbyggnad och funktioner. Detta är så kallade multimodala uttryckssätt. Vi kan också konstatera att elevernas digitala kompetens har utvecklats. Vi såg att ju högre digital kompetens eleverna fick desto större blev behovet av alltmer utmanande undervisning samt högre digital kompetens hos pedagogerna.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta med Storyfication? Och det mest utmanande?

– Det bästa med att arbeta med Storyfication är att ha kunnat skapa en känsla av meningsfullhet och att få vara kreativ med sina kollegor. Dessutom har vi lyft både vår egen och elevernas digitala kompetens, vilket har smittat av sig på fler ämnen och stadier på skolan. Det mest utmanande har varit att eleverna har utmanat oss i vår digitala kompetens och vi har ju försökt ligga ett steg före eleverna, både i vår digitala kompetens och i storyn. Vid högre arbetsbelastning under läsåret har kreativiteten hos oss pedagoger varit mer sparsam. Men vi pedagoger har hjälpts åt att både skapa uppdrag, titta på det centrala innehåll vi velat ha med samt läst igenom och bedömt elevarbeten allt eftersom eleverna har producerat. På slutet av projektet önskade dessutom flera ambitiösa elever att få skapa ett uppdrag och det blev väldigt lyckat!

Följ Annika på Facebook