Svårigheter med att bli engelsklärare för personer med engelska som andra språk

Det har funnits flera argument inom språkundervisningen för att språk undervisas bättre av de som har det som modersmål i stället för de som har det som andra språk, vilket kan ge dåliga konsekvenser för lärarna när det gäller självförtroende och även arbetsvillkor.

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera dessa argument och visa att det också finns fördelar med lärare vars modersmål inte är det som hen undervisar i. Studiens fokus är det engelska språket och lärare som har engelska som sitt andra språk.

Några av de viktigaste motargumenten är att språkkunskap skaffas i sociala sammanhang och inte genom födelse och att kunna ett språk betyder inte att man kan undervisa alla regler och nyanser i det.

Resultatet visar att diskussionen inte är nära slutet eftersom det finns intressen i att behålla den högre statusen av de engelsktalande lärarna. Hursomhelst, engelskans betydelse i världen tvingar fram en förändring i den situationen.

Läs rapporten i sin helhet: The Obstacles for Non-native English Speakers to Become English Teachers (pdf)

Språk har alltid varit ett stort intresse i mitt liv och intresset blev ännu större när jag flyttade till Sverige. Att studera svenska i vuxenlivet fick mig att fundera på de olika sätt som finns att lära sig ett språk på. När jag fick en chans att undervisa spanska, bestämde jag mig för att bli språklärare. Portugisiska är mitt modersmål, men jag valde engelska och spanska som ämne. Utmaningen är att lära mig dem från lärarens perspektiv nu.
melfsantos@hotmail.com / Twitter @melfsantos