Tips till det nätbaserade klassrummet

Undervisning på distans är just nu vardag för många lärare och för andra kan det vara aktuellt att tillgängliggöra en del av undervisningen på nätet. Men hur gör man och hur kan man tänka inför att planera och genomföra nätbaserad undervisning?

Pedagogiskt center är ett stöd för alla lärare i Helsingborgs stads skolor. Deras generella tips för den som planerar och genomför nätbaserad undervisning är att du behöver vara tydlig, strukturerad och skapa korta uppgifter med återkoppling.

1. Ge tydliga instruktioner till eleverna

  • Gärna i textform med förtydligande exempel.
  • Spela in korta genomgångar i förväg och publicera dessa på överenskommen plats.

2. Strukturera hjälp och feedback

Eleverna ska veta när, var och hur du stödjer deras arbete. Gör du det kontinuerligt under hela dagen eller bara under lektionstiden? När kan de förvänta sig återkoppling på frågor och inlämnade arbeten?

Ge gärna eleverna en kortare uppgift som ska vara redovisad samma dag. Ger du eleverna endast långa uppgifter finns det risk att de skjuter upp dessa tills sista dagen innan redovisning. Tänk på att andra lärare också har liknande uppgifter, eleverna kan då att ha svårt att få en översikt och det blir svårt för dem att planera sina studier.

3. Om du använder Google Meet

Håll korta genomgångar. Det kan vara svårt för eleverna att orka se långa och många videomöten. Korta genomgångar minskar också belastningen på nätet!

Spela gärna in dina korta genomgångar så att eleverna kan se dem efteråt.

4. Skapa ett varierat utbildningsupplägg

Utnyttja de olika aktiviteter som stöds i digital form, förutom att läsa och skriva, exempelvis digitala frågeformulär, undersökningar, se film, ljud och videoinspelning.

Grupparbeten – både Itslearning och Google har bra samarbetsverktyg. Eleverna kommer att ha ett behov av att kommunicera med varandra (och känna sig sedda) även i skolarbetet hemma.

Stödsida för nätbaserad undervisning

Pedagogiskt center har satt ihop stödsidan Undervisning på distans (Fjärr/distansundervisning) som stöd för skolledning och pedagoger. På sidan hittar du informationen uppdelad i tre huvudområden: förberedelser, kommunikation och lärarresurser. Sidan uppdateras kontinuerligt.

– Just nu förbereder vi nästan alla här på PC för att kunna hjälpa lärare i stort och smått, vi är redo för att bidra i den stora omställning det faktiskt är för alla undervisande lärare, säger Susanna Fras, chef för avdelningen Pedagogiskt center.