Vad innebär spridning?

Våra deltagare i Ifous digitalisering i skolan, Filbornaskolan, Högastensskolan, Rönnowska skolan och Wieselgrensskolan, har under hösten fördjupat sig i formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg. Parallellt som de arbetar med detta sprider de sina erfarenheter.

Spridning av både erfarenheter och resultat är en viktig del i utvecklingsarbete. I enlighet med direktiv från Ifousprogrammet gör de deltagande lärarna detta genom att skriva bloggar, i vissa fall enskilda bloggar och i andra fall gemensamma bloggar. I dessa bloggar reflekterar de kring de uppgifter de gör i programmet och några exempel hittar du här:

Som representanter från Skol- och fritidsförvaltningen i Ifousprogrammet är vår ambition att sprida erfarenheter från programmet dels internt i Helsingborg, men även externt. På SETT SYD har du möjlighet att stifta bekantskap med hur vi i Helsingborg arbetar med Ifous digitalisering i skolan. Håll utkik efter montrarna så får du ta del av Ifous utifrån ett rektorsperspektiv och ett förvaltningsperspektiv.

Rektorerna är en viktig länk i programmet i sin roll att kontinuerligt följa upp deltagarnas arbete och dialog med deltagande lärare och förvaltningsrepresentanter bana vår väg i programmet. Samma möjlighet erbjuder vi också internt för ledningsgrupper i våra skolor i Helsingborg.

En fråga som vi har resonerat kring är dock i vilken omfattning bloggande och exempelvis presentationer genererar spridning av erfarenheter. Hur vi besvarar frågan beror på vad vi lägger i begreppet spridning.

Spridning kan i en snäv betydelse innefatta att informera om något.  I så fall är exempelvis bloggande ett ypperligt forum för det om blogginläggen läses av andra. Spridning kan även innefatta att de som tar del av informationen bearbetar den och gör något av den. Spridning har då en vidare definition. Vi vill gärna tolka spridning i enhetlighet med den vidare betydelsen, att spridning även innefattar att det som sprids ger avtryck. Frågan är då hur vi bäst sprider våra erfarenheter? Hur skulle du vilja att en sådan spridningsprocess formas? Eller hur sprider du?

/Styrgruppen för Ifous digitalisering i skolan via Jaana Nehez