Välkommen till kvartsamtal Tony

I det här avsnittet får Ola och Välkommen till kvartsamtal besök av Tony Mufic. Lyssna på terminens sista avsnitt nu!

Tony är utbildningsdirektör i Helsingborg. Han är en genuin skolmänniska och har sedan 1989, när han blev färdigutbildad mellanstadielärare, inte lämnat skolans värld.

På det här kvartsamtalet pratar Ola och Tony om begrepp som framtid, föränderlig värld, och oförutsägbarhet, nyfikenhet och ansvar.

– Skolan är något av det bästa vi människor har kommit på. Det är en lång förberedelsetid och det behöver vi, för vi har ett långt liv att leva och vi har ett väldigt ansvar att ställa oss på tidigare generationers axlar, säger Tony.

Framtid

Tony tror på skolan som ideal och som begrepp och han tror att behovet att rusta eleverna kring olika typer av kunskaper alltid kommer vara centralt i det begreppet. Däremot tror han att skolan, till exempel som byggnad, är något som kommer förändras mycket framöver.

– Jag tror alltid att det kommer finnas en roll för läraren och pedagogen. Även om vi inte alltid kommer vara lika bundna till tid och rum.

– Vi kommer alltid behöva ha mer erfarna människor runt omkring oss, väldigt ofta en lärare. Som vägleder, som ser till att man tar saker och ting etappvis, som ger feedback. Det mänskliga mötet utifrån att vi får respons. Det kommer alltid att finnas plats för möten människor emellan.

Förändringar och oförutsägbarhet

Det fina med att förbereda för något som är föränderligt och oförutsägbarhet tycker Tony är att det håller över tid. Han själv hamnar ofta inför förändringar och upplever att det kan vara väldigt lätt att vara en begränsning för sig själv. Han ser det därför som en fördel att kunna vrida och vända på saker tillsammans med andra och på så sätt försöka förstå vad en förändring kan innebära.

– Då har jag lite lättare att hantera den. Jag blir bättre tillsammans med andra.

Ett av Tonys tips för att förbereda sig för framtiden är att tänka på framtiden och på hur det kommer bli i framtiden.

– När man gör det så har man också börjat sätta upp målbilden och börjat ta ut en riktning kring att så här skulle det kunna bli. Då börjar man faktiskt förbereda sig för något. Det är jättespännande att vi på det sättet jobbar i tre olika skeden och faser: Det som har varit, vår samtid och sen ska vi blicka framåt.


Prenumerera på Välkommen till kvartsamtal: