Vår resa mot ett fritidshem i världsklass

Tillsammans med ”reseledarna” Mona Andersson och Susanne Fras på Pedagogiskt center i Helsingborg har personalen på Rydebäcksskolans fritids gett sig ut på en gemensam resa. Resans tema är grupputveckling. Slutdestinationen är ett fritidshem i världsklass.

tecknad skolbuss med fritidshemmets pedagoger i fönstren

Vi är en grupp individer där bagaget är packat med olika förväntningar, erfarenheter, styrkor och svagheter. Förhoppningen är att vi under resans gång, bit för bit, ska packa upp och bättre synliggöra vårt individuella bagage av tillgångar. Bagaget behöver vara olika packat för att individerna i gruppen ska kunna tillföra olika styrkor till laget.

Viktigt med mångfald

Likt ett fotbollslag är alla positioner lika viktiga, men alla kan inte ha samma position, eller packning för att vara den bästa tillgången för laget. Hur skulle det se ut om alla i ett fotbollslag var målvakter, eller om målvakten saknade sina fotbollshandskar?

Resan börjar glatt, vi är på väg, landskapet ligger öppet, bagaget ligger än så länge nedpackat, vi ser oss nyfiket omkring. Vi är här tillsammans. Allt är frid och fröjd.

Plötsligt kränger bussen till, vi skakas om då vi abrupt stannar på hållplatsen ”Gruppers olika faser”.

Enligt Susan Wheelans forskning kan man dela in grupper i fyra olika utvecklingsfaser, där fas 4 är då en grupp presterar och arbetar som bäst, med följande kännetecken:

Fas 1: Tillhörighet och trygghet.

 • Medlemmarna är beroende av ledarskap
 • Ledaren blir betrodd och beundrad
 • Medlemmarna fokuserade på acceptans, tillhörighet
 • Försiktighet, artighet präglar kommunikationen
 • Konflikter upplevs som hot mot gruppen
 • Mål och roller oklara

Fas 2: Opposition och konflikt.

 • Ökande trygghet tillåter olikheter
 • Medlemmarna utmanar varandra och ledaren
 • Subgrupper och koalitioner bildas
 • Ifrågasättande av mål och roller
 • Missnöje
 • Öppen konkurrens
 • Gruppen letar efter syndabockar
 • Konfliktlösning via röstning eller hjälp utifrån

Fas 3: Tillit och struktur

 • Ökad klarhet om mål och roller
 • Konsensus uppnås oftare
 • Mer flexibel och öppen kommunikation, större fokus på uppgiften
 • Subgrupper och konflikter mindre hotfulla
 • Olikheter tillåts
 • Medlemmarna mer hängivna gruppens mål

Fas 4 Arbete och produktivitet

 • Mål och roller är klara och tydliga
 • Roller och uppgifter fördelas efter kompetens
 • Öppen kommunikation, alla blir hörda
 • Subgrupper är funktionella och flexibla
 • Energi, trivsel, arbetstillfredsställelse höga
 • Ca 80% av tiden är effektivt arbete

Behöver tydliggöra mål och roller

Vid denna hållplats blir vi medvetna om att vi har ännu en bit att resa för att komma till fas 4. För att komma dit måste vi börja öppna upp vår packning, tydliggöra mål och roller, fördela uppgifter efter den kompetens som ligger i vårt bagage.

Vi har tillsammans påbörjat en resa mot ett gemensamt mål, samtidigt som vi alla även påbörjat en individuell resa till att bli en viktig individuell byggsten i vårt gemensamma team. Alla behövs. Men frågorna hopar sig.

Vem är jag i laget? Vad är mina styrkor? Var kommer jag bäst till min rätt? Frågorna är många, men svaren har inte satt sig än. För att kunna nå fas 4 behöver vi även tala och förstå samma språk, nämligen det fritidspedagogiska språket. Detta fortbildas några av oss parallellt i på pedagogiskt center genom steg 2- utbildningen i fritidspedagogik för de som jobbar på fritids men som inte har den formella utbildningen.

När det gäller relationer och grupputveckling, tar resen egentligen någonsin slut?


Helena From, förstelärare i fritidshem, Rydebäcksskolan.