Vikten av SSA – samverkan, skola och arbetsliv

Samverkan och samarbete mellan skola och arbetsliv skapar värde för både skola och arbetsliv. Det gör lärandet viktigt på riktigt. I april gick SSA Rikskonferens 2021 av stapeln i Helsingborg, där SSA står för samverkan, skola och arbetsliv.

Syftet med konferensen är att utveckla samverkan mellan skola och framtida arbetsgivare genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.
– Konferensen har stor betydelse om man använder den i sitt lokala utvecklingsarbete med studie- och yrkesvägledning. Som årlig återkommande konferens kan den ses som ett systematiskt inslag för att stödja samarbetet genom att belysa aktuell forskning, trendspaning och erfarenhetsutbyte, som alla är ingredienser för framgångsrik samverkan och som förhoppningsvis bidrar till empowerment i fortsatta utvecklingsprocesser. Som anordnande kommun skapade vi även ett värde för det fortsatta interna samarbetet mellan förvaltningarna och de företag vi samarbetar med, säger Marlene Klit Welin, SYV-strateg i Helsingborgs stad.

Marlene menar att genom samverkan med företag får eleverna en konkretiserad koppling till ämnena, vilket gör lärandet viktigt på riktigt. Genom samarbete gynnas också skolans trendspaning och relationsskapande, vilket i sin tur kan leda till fler yrkesbilder och förebilder för eleverna.
– Alexandru Panican lyfte fram på konferensen att skolan inte kan informera om eller översätta kompetenskraven som företagen själva inte kan sätta ord på. Så sammanfattningsvis berikar kontakterna med arbetslivet skolan som en lärande miljö och blir ett verktyg för att vidga elevernas perspektiv, säger Marlene.

Prioriterat område

I Helsingborgs stad är SSA ett prioriterat område.
– Vi har arbetat med att öka kunskapen om samverkan och förståelsen för varför det är viktigt. Det har resulterat i att många av våra skolor har organiserat för ett samarbete internt där SYV-planen används för att konkretisera mål och medvetandegöra hur samverkan med omvärlden kan nyttjas utifrån ett studie- och yrkesvägledande perspektiv. Exempelvis har vi ett samarbete med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som alla våra skolor besöker i olika åldrar. Vid besöket kan man skruva in SYV-delarna och prata om vilka yrkesroller, utbildningsvägar och förmågor som finns på arbetsplatsen. Nästa steg är att stödja arbetet som planer och styrdokument ger förutsättningar för med utgångspunkt i skolornas behov.

Viktoria Struxsjö, Varbergs kommun, och Marlene Klit Welin, SYV-strateg Helsingborgs stad, samt Per Lundgren, skola- och arbetslivsutvecklare Gislaveds kommun, berättade om MOA och kommunernas ramverk för SSA på SSA Rikskonferens 2021.

Samverkan sker på flera olika nivåer, bland annat mellan skola och arbetsliv, kommuner men också mellan verksamheter. Det är viktigt att jobba både lokalt och nationellt.
– Nationella och regionala aktiviteter som exempelvis SSA-konferensen ser jag som hållplatser i arbetet och viktiga för samarbeten mellan kommuner och den nationella nivån. Här i Helsingborg ser jag fram emot kompetensförsörjningsmodellen som både Peter Danielsson och Tony Mufic lyfte fram som ett verktyg i arbetet. Kompetensförsörjningsmodellen innebär att staden tar ett helhetsgrepp tillsammans med olika partners. Det är ett omfamnande av samarbetsaktörerna som kan konkretisera våra förutsättningar för samverkan. Det blir som ett verktyg i samarbetet mellan skolan, våra kommunala förvaltningar och branschföreträdare, avslutar Marlene.

Läs mer om hur Helsingborg mobiliserar i kompetensförsörjningsfrågan

Helsingborgs stads SYV-arbete

Material från SSA Rikskonferens 2021