Yrkesspeed-dating: Bristyrken

I dagens skola finns morgondagens arbetskraft! Många arbetsgivare har idag svårt att rekrytera kompetent personal. Hur får vi elever att söka sig till samhällets bristyrken? I Bjuv jobbar vi med yrkesspeed-dating för att skapa nyfikenhet hos eleverna just kring olika bristyrken. Tillsammans har vi möjlighet att förändra samhället!

VVS:are, undersköterskor, förskollärare, räddningstjänst, elektriker och industritekniker är alla exempel på yrken där det råder brist på kompetent personal. Det är ingen hemlighet. Det är inte heller någon hemlighet att det är i grundskolan vi har möjlighet att påverka barn och ungdomar att söka sig till branscher med goda arbetsmöjligheter. Det finns många utbildningsmöjligheter och många yrken. Många av yrkena vet majoriteten av våra elever väldigt lite om och hur ska de då kunna veta om just det yrket är något för dem?

Samarbete: Skola och Företagarna Bjuv

Sedan flera år tillbaka finns ett gott samarbete mellan skolorna i Bjuvs kommun och Företagarna Bjuv, som är ett nätverk för både små och stora företag i kommunen. Tillsammans har vi anordnat yrkesspeed-dating, information inför yrkeslivet och mycket mer. I år har studie- och yrkesvägledarna tillsammans med Företagarna Bjuv valt att lägga fokus på att locka elever till samhällets bristyrken.

Upplägg

Varje högstadieskola i kommunen anordnar tillsammans med Företagarna Bjuv ett speed-datingtillfälle för eleverna på högstadiet. Under en hel förmiddag per skola kommer representanter från olika bristyrken som alla vill informera eleverna om sitt yrke och sin bransch i hopp om att få fler kompetenta kollegor i framtiden. Varje yrkesrepresentant har 10-15 minuter på sig att presentera sitt yrke utifrån följande exempel på frågor:

  • Vad var det som gjorde att du valde just det här yrket?
  • Vad är det bästa med yrket?
  • Vad är det sämsta med yrket?
  • Hur utbildar man sig för att arbeta inom din bransch?
  • Vilka egenskaper är bra att ha för att trivas och passa i ditt yrke?

Berör också gärna saker som:

  • Vikten av att komma i tid – vilka effekter kan det få om du är sen?
  • Bemötande av de du jobbar för (kunder, patienter etc)
  • Hur din bransch ser på användandet av mobiltelefonen – används den i yrket? Hur är det med den privata mobilen?

Eleverna är indelade i små grupper och cirkulerar mellan de olika yrkesrepresentanterna för att få möjlighet att ta del av alla presentationer. Varje yrkesrepresentant träffar under en förmiddag ungefär 12 elevgrupper och presenterar sitt bransch.

Effekter

Genom att eleverna får kunskaper om olika yrken ökar deras möjlighet att göra väl underbyggda val inför gymnasiet. Det är en del i den breda vägledning som eleverna har rätt till i sin utbildning. Yrkesrepresentanterna får möjlighet att träffa kommunens ungdomar och i det mötet både presentera/informera och få möjlighet att lära sig om sig själv. Det gäller både hur man presenterar sitt yrke och fungerar i situationer där man ställs inför en grupp, ibland knäpptysta och ibland frågvisa, ungdomar. Den viktigaste effekten vi hoppas se på längre sikt är fler elever som slutför sin gymnasieutbildning eftersom de har gjort rätt val utifrån sina egna intressen och drivkrafter och att dagens bristyrken inte längre klassas som just det utan är yrken där det finns kompetent arbetskraft för att täcka samhällets behov.

Skola och näringsliv – tillsammans gör vi skillnad!