1000 kollegor samlade för att lära av varandra

Fikapaus utbildningsforum

När Utbildningsforum arrangerades för tredje gången samlades nära 1000 av Ängelholms kommuns medarbetare inom utbildning och sociala frågor för att lära och inspireras av varandra. Utbildningsforum är en hyllning till det kollegiala lärandet och under dagen föreläste drygt 140 medarbetare för sina kollegor.

Den 13 augusti anordnades den tredje upplagan av Utbildningsforum av och för Ängelholms kommuns medarbetare inom utbildning och sociala frågor. Konceptet bygger på att kollegor delar kunskap med varandra och på torsdagen samlades drygt 1000 av kommunens medarbetare på Rönnegymnasiet för att ta del av sammanlagt 80 olika seminarier.

– Utbildningsforum är ett fantastiskt tillfälle för medarbetarna i vår egen organisation att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Det kollegiala lärandet står i fokus och att vi nu lägger allt mer tonvikt på det vetenskapliga perspektivet återspeglar sig tydligt i de seminarier som genomförs. Utbildningsforum är även viktigt för nätverkande inom kommunen och många kontakter knyts som främjar det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Thomas Karlegatt, verksamhetschef för förskola och grundskola i Ängelholms kommun.

Tidigare år har forumet riktat sig främst till kommunens pedagoger men i år var medarbetare från alla Lärande och familjs verksamheter inbjudna och de 140 föreläsarna delade med sig av kunskap om allt från äventyrspedagogik och digitala verktyg i förskolan till musik för social och mänsklig utveckling.

Professor föreläste till lunchen

En extern gäst var dock inbjuden. Rönnegymnasiets aula var fylld till bredden under lunchpausen när Pernilla Nilsson, professor på Högskolan i Halmstad, föreläste om kompetensutveckling för professionellt lärande. Hon har forskat om just kollegialt lärande och lyfte särskilt upp vikten av att utvärdera varandras arbete och kraften i att lära av varandra.

– Jag blev väldigt imponerad när jag såg programmet för dagen! Det visar att Ängelholm är en föregångskommun som förtjänar att lyftas nationellt. Internationellt också för den delen, sa Pernilla Nilsson under lunchföreläsningen.

FOTO: Emelie Nilsson
Pernilla Nilsson under en lunchföreläsning

Uppmanades att våga välja annorlunda

En utmaning till årets deltagare var att välja seminarier om andra verksamheter än där man arbetar varje dag. Jonas Landin, Linda Lundberg och Frida Sjölin från integrationsenheten föreläste på Utbildningsforum för första gången i år och tillsammans höll de ett pass om kommunens arbete med ensamkommande flyktingbarn.

– Det är ett jättebra tillfälle för oss att berätta mer om vårt arbete. Vi samarbetar mycket med skolan och har mycket att vinna på att det finns en större förståelse mellan verksamheterna. Förhoppningsvis kan vår föreläsning så några nya frön och vi har redan fått inspiration till nya samarbeten med till exempel Kulturskolan, säger Jonas Landin, arbetsledare på ett av kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Text och bild: Emelie Svensson