Återbruk som kreativ kraft – en föreläsning med Nina Odegard

Tisdagen den 24 maj kom Nina Odegard från Norge till Helsingborg för en inspirerande föreläsning om ”Återburk som kreativ kraft”. Nina Odegard är förskollärare och förskolechef och har varit projektledare för etableringen av ett kreativt återanvändningscenter i Norge. Hon disputerade i början av året kring forskning om estetiskt utforskande av återbruksmaterial.

bild av bokomslaget Återbruk
Foto av bokomslaget Återbruk som kreativ kraft

“Att arbeta med återbruk av spill och restmaterial i förskolan är att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i förgrunden. Samtidigt öppnar kreativt arbete med återbruk dörrar in i spännande pedagogiska landskap och mötesplatser där demokratiska värden är centrala. Nina Odegard vill inspirera och bidra till kunskap om återbruk i förskolan utifrån etiska, kreativa, politiska och filosofiska perspektiv. Dessutom delade hon med sig av många konkreta idéer och exempel på hur man kan komma igång”.

Närmare 300 pedagoger från framförallt förskolan lyssnade till Ninas inspirerande berättelser om återbrukscentret i Grenland, barns upplevelser av återbruksmaterial och hur Breviks förskola arbetat med detta bland annat genom att tidigt involvera förskolans föräldrar i arbetet.

Återbruksmaterial väcker den kreativa lusten hos barn och låter dem skapa utan att ha en färdig idé om resultatet. Barnen får skapa, experimentera och utforska olika materials potential, mångfald och komplexititet.

Återbruk är en drivkraft mot en mer hållbar värld, det skapar ett ansvarsfullt och respektfullt samarbete för en hållbar framtid mellan människa, miljö, natur och kultur. Vi lever i en ständig förändring och vi måste ständigt anpassa oss till nya förutsättningar som dyker upp. Att ingjuta framtidshopp och framtidsoptimism i barnen är viktigt och återbruk är ett sätt att göra det på. Genom återbruk blir använda material en resurs och att ständigt köpa nytt inte längre en självklarhet. Stora frågor om etik, moral och vårt sätt att sätta oss själva i centrum, det antropocentriska synsättet, kan lyftas och ifrågasättas.

Materialen som tas in i förskolan ska vara säkra och giftfria, för att kunna bedöma material behövs kunskap och ett ifrågasättande förhållningssätt. Lär dig mer och läs om kemikalier i material på sidan Operation Giftfri Förskola: Var med och avgifta barnens vardag (Naturskyddsföreningen).

Är du intresserad av att läsa Ninas bok hittar du den här: Återbruk som kreativ kraft (Lärarförlaget)

Följ Ninas blogg EstEtikk – Kreativt gjenbruk og baerekraft eller anslut dig till Facebookgruppen: Gjenbruk/Återbruk som kreativ kraft där Nina gärna diskuterar eller svarar på frågor om återbruk.

/ Mónika Rüll Lundin, miljösamordnare skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg.


Några reflektioner från föreläsningen gick att följa via Twitter i samband med Ninas föreläsning i Helsingborg.

Vera Rojas @verarolo: “Att få lov att vara i ögonblicket utan förväntningar” säger @NinaOdegard viktigt!! Tack för en fantastisk föreläsning och kraft! #hbgskola

“Miljön på förskolan säger mig lika mycket som mötet med pedagogerna”

Emma Lewis @Lewisem79: Vad erbjuder vi barnen i deras skapande/konstruerande? utmana varandra att använda mindre klister! @NinaOdegard #hbgskola #hållbarhet