Avslutat tema ”Travelling by air”

IMG_0427

Projektet ”Travelling by air” avslutades med att styrman Axel Westermark bjöds in till Ättekullaskolan för att berätta om hur det är att vara pilot. Han jobbar på Ryanair och kom till skolan uniformerad. Många nyfikna elever gick fram till honom för att ställa frågor samt fotografera honom. Axel hade gjort en kort film från sina flygningar där han visade praktiskt hur det ser ut och fungerar. Han tog även med sig flygteoriböcker för att visa eleverna hur de ser ut och på vilken nivå de är skrivna. Böckerna var skrivna på engelska och flera av eleverna tyckte att böckerna verkade svåra men framförallt – mycket tunga att hålla i.

IMG_0415

Sjuorna och niorna fick tillfälle att ställa frågor till piloten. Eftersom eleverna redan har lite förkunskaper om vad en pilot gör, blev frågorna av lite djupare karaktär. De väntade snällt på sin tur genom att räcka upp handen.  Axel svarade på alla frågor han fick och gav exempel på olika situationer som han har råkat ut för. Han berättade också om vilka nackdelar han har upplevt med jobbet. Precis som Björn Lundström och Lars Briheim svarade Axel att man ofta jobbar kvällar, helger, nätter och morgnar samt att man måste förvänta sig det oväntade. Av alla piloter som vi har varit i kontakt med är tjusningen just att kunna flyga! Sjuorna har varit mycket intresserade och entusiastiska under hela projektet och jag hoppas att ni har tagit del av alla deras dokumentärfilmer. Om inte, kan ni se alla sjuornas  och  niornas filmer.

IMG_0385IMG_0388


Niorna gav tips till andra lärare som skulle vilja jobba med ett restema med sina elever. Här är några av elevernas tips:

  • Mitt tips är att man ska planera, vad ska detta handla vad är det man lär sig i flygplatsen. Vilka frågor man kan ge till folket på flygplasten. Hur ska man filma på flygplatsen så bra som det går. Ha en bra grupp som samarbetar mycket bra och kommer bra överens vad en själv ska göra under detta projektet.
  • Jag tycker om en någon annan  ska jobba med det projektet  så tycker jag att man ska först jobba mycket med flygplan  och vad man gör på en flygplats eller vad man inte ska göra.  Kolla på hemsidorna för att veta mer.Sedan är de bra att dem besöker en flygplats så att de lättare att se vad som finns eller händer där. Det skulle vara mycket roligare om man fick även komma in i själva flygplanen  och se vad/hur det fungerar/ser ut där.  Vi fick se filmer från inne på flygplan. Prova flyga själv som vi fick göra på datorn. 
  • Mitt tips är att vara förberedd inför besöket på flygplatsen för då får man ut mycket mer av besöket samt att gå in på flight radar, eftersom att det är mycket roligare än vad det ser ut.
  • Tips: De moment som var roligast var nog när vi besökte flygplatsen men också när vi skapade vår film. Dessa moment gjorde arbetsområdet mindre “tråkigt” än om vi istället bara arbetade med uppgifter och glosor. Titta på flygdokumentär och Camillas egen cockpitfilmning. Det kan ju vara svårt att återskapa det sistnämda förståss.

Det har varit mycket arbete och planering bakom projektet. Jag har använt mitt nätverk för att få alla tillstånd som har gjort projektet möjligt att genomföra. Därför vill jag  tacka till alla som har hjälpt mig och mina elever att genomföra detta stora men annorlunda samt  unika projekt.

FullSizeRender 5

LärarinnanGöransson tackar även alla som har följt oss under flygtemats gång.

/LärarinnanGöransson

@camigoransson