Barnens H22

Hur kan en engagera elever till att bli en del i ett stort utvecklingsarbete som involverar en hel stad – i det här fallet Helsingborgs stads stadsmässa H22? Maria Pettersson och hennes kollegor har arbetat fram en projektidé där eleverna gör filmer. Dessutom utmanar de alla elever i årskurs F-3 i hela Helsingborg att också vara med.

Det här inlägget är en del i en serie inlägg om lärande för hållbar utveckling. Konkreta exempel från förskolor och skolor i Helsingborgs stad som illustrerar de tre förmågorna veta, vilja och kunna.

– Ni är orddetektiver, det är ni som har i uppgift att skriva ner alla ord som känns svåra att förstå. Det är jätteviktigt att vi förstår så att vi kan hjälpa andra att göra det också.

Så börjar lektionen hos två andraklasser på Maria Parkskolan. De ska se till att H22 blir begripligt och angeläget för många elever i skolorna i Helsingborg. H22 ska också bli barnens H22.

Maria Pettersson, förstelärare på Maria Parkskolan

Maria Pettersson, förstelärare på Maria Parkskolan, har arbetat fram en projektidé för hur hon och hennes kollegor Catarina Kovacs Nilsson, Jenny Lundberg och Martin Fastberg bäst engagerar eleverna så att de blir en självklar del i det arbete som ska leda fram till stadsmässan H22. Elever och pedagoger på skolan ska tillsammans göra tre filmer som riktar sig till elever i åk F-3 och förklarar vad H22 är. Förutom filmerna är planen att eleverna också ska skicka en utmaning till alla elever i åk F-3 som går i Helsingborgs skolor, både kommunala och friskolor. Vad utmaningen går ut på får du reda på om du läser vidare.

Lärande för hållbar utveckling handlar om att arbeta med såväl faktakunskaper (veta), möjlighet att påverka (kunna) och motivation att göra det (vilja). Marias arbete tillsammans med elever och kollegor omkring H22 är ett bra exempel på hur lärande för hållbar utveckling kan se ut i våra skolor. Genom att öppna klassrumsdörren och släppa in det som händer i samhället blir skolan ännu mer relevant.

Vad är H22 och varför? (veta)

För att börja arbetet måste alla som är inblandade ha en grundläggande förståelse för vad som ligger bakom stadsmässan och vad vi förhoppningsvis uppnår genom att arrangera den. Jag fick vara med om just ett sådant pass när begreppet stad och stadsdel vändes och vreds på och kunskap skapades genom att fakta, egna erfarenheter och praktiskt arbete blandades.

Maria berättar om H22

– Vad är H22?

Maria kastar ut frågan och det blir ganska tyst. Någon mumlar att de inte har en aning medan någon annan säger lite tyst att han inte kommer ihåg men så hörs från ett tredje håll:

– Det är en stadsmässa.

– Ja, just det. Det är en stadsmässa, men vad kan H och 22 betyda? frågar Maria.

– H är Helsingborg och 22 är när det ska hända, säger en kille som sitter långt bak i klassrummet.

– Exakt, utropar Maria. När är det 2022?

Flera elever räknar snabbt ut att det är två år till dess.

Maria tar fram loggan för H22 och utmanar med fler frågor som sätter igång en livlig diskussion. A smarter city, vad betyder det? Någon är snabb på att översätta, ”en smartare stad”. Sedan följer en diskussion som gör det svårt att inte le när man lyssnade till. Kan en stad vara smart och om den nu är det hur kan man då göra den smartare? Kan en stad gå i skolan? Mycket skratt och fniss när de inre bilderna börjar poppa upp i huvudet på alla.

En elev räcker upp handen:
– Jag har två saker att säga. Det är folket i staden som ska bli smartare och man ska samarbeta.

– Ja, alla ska samarbeta, elever, vuxna, de som jobbar i staden och de som bestämmer, säger Maria som fortsätter med att fråga vem det är som bestämmer i en stad.

Många känner till begreppet politiker men det är mer oklart vad en sådan gör eller hur hen får sitt jobb. Efter diskussionen om politiker och demokrati tänds projektorn och en film om H22 rullar igång. Fina bilder och vackra ord spelas upp på den vita skärmen men allt är ganska svårt att ta till sig om man är åtta år och går i andra klass. Men då finns Maria där och lotsar och hjälper till att navigera genom filmen. Samtalet omkring svåra ord och frågor som uppstår fortsätter.

Det är din stad det handlar om (vilja)

Genom att koppla arbetet till elevernas närmiljö väcker Maria engagemang och frågor. Efter filmen kommer ännu en fråga från Maria:

– Är det bra att bo i Helsingborg?

Nu är alla väldigt överens:
– JA!

– Vill ni bo i Helsingborg när ni blir stora? undrar Maria.

Nu är svaren mycket mer skiftande.

– Nej, jag och Maja ska flytta till Stockholm, säger en tjej bestämt.

0 Det beror väl på hur det ser ut i framtiden, konstaterar en kille.

– Det är precis det här som H22 handlar om. Att ni, och många andra, ska vilja bo här i framtiden också. Och nu ska alla som bor och jobbar i Helsingborg få vara med och tänka tillsammans med politikerna kring smarta lösningar, någonting som kallas för innovation, för att bygga framtidens stad! säger Maria.

En tjej räcker upp handen:

– Det är ju ändå vi som är framtiden i Helsingborg. Några kommer bli lärare och någon blir polis och tänk om det finns en typ bomässa då också.

– Det är ju ändå vi som är framtiden i Helsingborg, säger Lo. Maja tittar fram och vill också vara med på bilden.

Förmiddagen fortsätter med prat om vad en stad och en stadsdel är. Samtalen utgår från de tre fysiska huvudområdena för H22, Drottninghög, SeaU och Oceanhamnen. Projektorn sätts igång igen och den här gången är det en animering av det framtida bostadsområdet Oceanhamnen som visas.

Sedan är det dags för lunch och rast. Eleverna skuttar ut och blir påminda om att tvätta händerna lite extra noga så här i Coronatid.

Din drömstad (kunna)

På väg ut berättar Tomoki att han ska skriva en bok om H22. Det var under förra veckans besök på skolbiblioteket som han fick idén. Han har även tidigare skrivit en bok till biblioteket så varför inte passa på att skriva en om H22 nu när de nu jobbar med stadsmässan.

Tomoki har bestämt sig för att skriva en bok om H22 till skolans bibliotek

Efter lunch får alla möjlighet att skapa sin egen stadsdel med hjälp av papper och penna. Nu får alla chans att använda de kunskaper som förmiddagen gett för att sätta ihop just sin drömstadsdel.

Arbetet ska, för eleverna på Maria Parkskolan, mynna ut i tre filmer och ett byggprojekt. Eleverna får en viktig uppgift i att förklara för jämnåriga i staden vad H22 egentligen är. En stad bygger historia och historier skapar en själ som gör den meningsfull för den generation som just nu lever här.

Vill du vara med och skapa framtidens stadsdel?

Här kommer en hälsning från Maria.

Mitt mål med projektet Barnens H22 är att göra H22 begripligt och ”på riktigt” för de yngre eleverna i stadens skolor. Jag vill att skolan ska närma sig staden och att eleverna ska känna stolthet, delaktighet och engagemang för sin stad.

När våra tre filmer: Vad är H22? Vad är en stadsdel? och Utmaningen! är färdiga kommer vi att involvera lärare och elever i staden. Ni kommer att utmanas i ett byggprojekt där ni får chansen att skapa framtidens stadsdel. Filmerna finns som hjälp för ert eget arbetet om staden. Om ni deltar i projektet kommer ni också få en lärarhandledning, byggmaterial och inspiration och det hela kommer att mynna ut i en utställning.

Maria vill gärna ha kontakt med klasslärare som skulle vilja vara med under hösten. Alla klasser åk F-3, friskolor såväl som kommunala skolor är välkomna att anmäla sitt intresse!

Skicka iväg ett mejl till Maria för att få löpande information om projektet och när det är dags att anmäla maria.pettersson1@helsingborg.se.