Barns relationer till de offentliga rummen

I år är vi mycket nyfikna på hur barnen möter och undersöker offentliga rum. Vi vill att våra barn ska ta plats i de offentliga rummen, att barnen ska få synas i samhället och att de ska få uppleva att de är världsmedborgare.

Vi behöver möjliggöra att barnen får ställa sig i nära relation med miljö, material och varandra på flera olika sätt och med flera olika språk.
För att få syn på barnens lust och intresse behöver vi lyssna och se noga på hur barnen möter de offentliga rummen. Vi har valt två gemensamma nyfikenhetsfrågor att utgå ifrån som en start i projekten.

  • Vad gör barnen i de offentliga rummen?
  • Hur använder barnen de offentliga rummen i samspel med sina kamrater, rummet, material och verktyg?

Grodornas offentliga rum – Sundstorget

Med vårt tema ”Barns relationer till de offentliga rummen” vill vi synliggöra barnen och våra verksamheter i samhället. Vi vill visa hur viktiga stadens yngsta medborgare är och vilka goda och nyfikna tankar de har om vår värld och vårt samhälle.

Barnen som går på avdelningen Grodan på Nicandersgatans förskola är mellan 3-5 år när de börjar utforska Sundstorget i augusti 2016. Vi väljer ett offentligt rum i staden som många känner till men som vi inte tror att de skapat en stark relation till. Ett rum som vi tror att många passerat eller gått över på väg mot ett annat mål. Ett rum som de inte stannat upp i och undersökt eller tittat noga på.

Vi ser att Sundstorget är ett fantastiskt roligt och spännande rum på många sätt. Rummet bjuder in till lek och är föränderligt under årets olika årstider. Det är ett offentligt rum som har ännu ett offentligt rum under sig. Vi ser att det är tydligt att staden satsar för att skapa ett attraktivt torg och vi blir nyfikna på vad som skulle hända om vi låter barnen ta plats i rummet. Om vi låter barnen stanna upp, leka och titta noga på Sundtorget. Vi vill undersöka vad barnen gör och vilka relationer som kan växa fram om vi går dit regelbundet under en längre period.

Vi börjar med att vara nyfikna på Sundstorget genom att leka på torget, jaga varandra, räkna flaggorna, lukta på blommorna, uppmärksamma de olika färgerna och formerna som finns på torget. Vi erbjuder barnen att dokumentera vad de är nyfikna på.

Sundstorget blir synligt – i miljön på förskolan

På förskolan möter vi barnen i mindre reflektionsgrupper där vi möter dem i dialog kring Sundstorget. Vi skapar en stark relation till Sundstorget genom att göra torget synligt i vår miljö på förskolan. Vi projicerar bilder av torget, vi fyller våra väggar med dokumentationer från torget, vi leker torget, vi tecknar torget och vi målar torget. För att lära känna Sundstorget ännu mer bygger vi ett Sundstorg i gips där figurer som symboliserar barnen kan flytta in. Vi studerar växtligheten på torget med usb mikroskop och förstoringsglas, vi tecknar av och målar. Vi har även målat en stor Pride flagga efter vårt besök under Mångfaldsveckan. Tillsammans möter vi Sundstorget på många olika kreativa sätt på förskolan och vi tar även med vårt skapande till det offentliga rummet.

Att skapa relationer till stadens medborgare

När vi är på plats i det offentliga rummet skapar vi också många nya relationer till de som besöker Sundstorget, poliser, trädgårdsmästare, PEAB och stadens medborgare.

Efter att barnen uppmärksammat att det offentliga konstverket, Ecce humor, i Sundsgaraget skadats engagerar de sig i att rädda speglarna. De skriver skyltar och vi kontaktar kommunen för att ta reda på vem som skapat konstverket. Barnen tar kontakt med konstnärsduon, Bergström och Bigert, för att berätta om sin räddningsaktion. Konstnärerna kallar nu barnen för deras skyddsänglar! På så vis skapar vi även relationer till människor som inte är på plats.

Relationen till Sundstorget blir allt starkare under projektets gång och barnen vill lämna spår i det offentliga rummet. De lämnar viktiga meddelanden på plats för att förklara för torget och människor som går förbi om sin relation till Sundstorget, men barnens meddelanden försvinner!

Vår nyfikenhetsfråga till barnen blir nu,

”Hur kan vi skapa spår i vårt offentliga rum som stannar kvar?”

Ett fantastiskt spännande projekt som lett till en stark relation till ett viktigt rum i staden. En stark relation som vuxit fram genom att vi låtit barnen ta plats samt mötas genom skapande i många olika former, genom leken, digitaliteten och musiken. Våra barn har lämnat synliga, osynliga och hemliga spår och de har fått uppleva att de är världsmedborgare.

Tack Sundstorget, vi ses snart igen!

Onsdagen den 24 maj kl.12-14 inviger Sundstorget årets blomsterprakt. Barnen från Nicandersgatans förskola är med i programmet och sjunger sin egen sång Sundstorget, du är vår bästa vän – här kan du titta på barnens sångtext och lyssna på sången!

/Emma Lewis, förstelärare i förskolan, Nicandersgatans förskola Helsingborg.