Börja inte med javascript

I analog programmering arbetar man med tydliga instruktioner och tittar till exempel på mönster och upprepningar. Och det är det enkla och det lilla man ska börja med, när man ska börja arbeta med programmering, tycker Ola Sandén.

På programmeringsdagen #Hbghack i februari 2018 frågade Pedagogsajten några pedagoger om deras bästa tips för den som vill arbeta med programmering i klassrummet. Ola Sandén arbetar som mediepedagog på Pedagogiskt center i Helsingborg. Han var själv projektledare för #Hbghack och delade gärna med sig av sina bästa tips.

Ola menar att det är viktigt att inte börja med något som är för svårt. I analog programmering tittar man till exempel på saker som är kopplade till programmering, som mönster och upprepningar och man kan börja med små moment. Han menar också att det är mycket man redan gör som går att koppla till programmering.

Ola nämner två resurser som är bra att använda sig av. Kodboken.se är en sajt för den som vill komma igång med programmering och digitalt skapande. UR-serien ”Programmera mera” är inspirerande, roliga och lättsamma avsnitt i gamification-anda. Ola rekommenderar särskilt lärarhandledning som kommer med serien. Där det dels finns en beskrivning av det historiska perspektivet programmering samt om hur programmering ser ut i vårt samhälle idag och hur infrastrukturen är byggd mycket kring programmering.

Vad gör man som nybörjare inom programmering?

– Prata i första hand med en kollega. Det finns alltid någon kollega på skolan som har provat lite mer. Om man känner att man behöver ännu mera stöd så hör man så klart av sig till Pedagogiskt center så kan vi stötta pedagogerna med att komma igång.

Olas tips för programmering i skolan

  • Börja med något enkelt, exempelvis analog programmering
  • Kan något i din egen undervisning kopplas till programmering?
  • Kodboken.se
  • UR-serien ”Programmera mera”

Programmeringsdagen #Hbghack genomfördes i februari 2018.
Länk till artikeln Upptäckarglädje präglade #Hbghack

Ola berättar i en tidigare artikel på Pedagogsajten om vilka möjligheter han ser med programmering.
Länk till artikeln Möjligheter i fokus under #Hbghack