Bränderna i Australien – Grej of the day (GODT)

Vad är att veta, att vilja, att kunna?

Jag ser den lilla varelsen framför mig.
Den jag först trodde var ett litet lustigt djur, lite grå, lite svart, som någon hängt upp mot ett staket. Den visade tänderna, men såg snäll ut.

Och så förstod jag plötsligt

att bilden,

i flödet på sociala medier,

det var en känguru,

– en bränd känguru.

Nu sitter den fast i bildminnet. För alltid.

Söker man efter “burnt kangaroo fence” så finns den där… Eller så söker man inte.

Händelse, orsak, konsekvens

I ett annat sammanhang såg jag en bra illustration för hur man kan arbeta med HÄNDELSE, ORSAK och KONSEKVENS, gjord av Emina Sikiric @frokenemina, se hennes sida under samhällskunskap. Den handlade om bränderna i Australien, vilka orsakerna var och vilka konsekvenserna blir.

Självklart är det så att man behöver prata med eleverna om aktuella händelser och bränderna i Australien är just det. De är aktuella, allvarliga och oroande.

Vi behöver veta. Veta vad vi vet och gräva efter det vi behöver veta för att förstå.

Med ett större kunnande, kanske rent av ett större förstånd, är det svårare (ja kunskap kan ibland skrämma, det vet vi alla) men det blir också nödvändigt att agera på något sätt.
Med vetskap och kunnande kan vi skapa vilja och motor och jäklar anamma.

Jag funderade vidare och tänkte att jag behövde få till en ny GOTD, om Australien, för att få en bakgrund och sedan själv lägga till en sida om ORSAKER och KONSEKVENSER till vad som händer där nu..
Nu är den gjord, se här

Vad vet vi? Vad undrar vi över?

En del menar att premiärministern i Australien, Scott Morrison, har varit för frånvarande under bränderna. I nyheterna har man sett brandmän som inte vill ta honom i hand, se också länkar i Expressen 200110 eller från Svenska Yle, 200112. Detta kan man fundera vidare över med elever.

Vidare kan vi fundera över vetskapen att Australien är en fossil ekonomi, så vilka ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser får den för klimatet?

Australiens premiärminister har sagt
”Vi kommer inte att hänge oss åt de besinningslösa åtgärder som föreslås och som förstör jobb och krossar ekonomin”, säger han till Channel 9 och citerad i DI 191223.

En följdfråga blir om det är ekonomiskt hållbart att förstöra miljön?

För vi vet, och med denna kunskap följer frågor som kräver svar.

Bland de 17 globala målen som vi alla ska arbeta med, ser vi att mål 13 , “Att bekämpa klimatförändringarna” kan kopplas samman med vad som händer i Australien.
Vi vet att markbränder är vanliga i Australien så här års, men så här stora?
Så tidiga bränder? Dagstemperaturer som är så höga? Att så stora områden påverkas?

Likaså kan vi arbeta med mål 15, “Ekosystem och biologisk mångfald”
Vad innebär bränderna för mångfalden av djur?
Hur kan förlusten av biologisk mångfald hindras?

En beräkning finns på att 480 miljoner djur sägs ha dött i skogsbränderna, se SVT 200107

Vad gör vi med denna vetskap?

Hur förhåller man sig till detta? Kan vi påverka? Hur kan vi påverka?  Kan vi påverka genom att fråga och samtala, ifrågasätta och stödja? Vilka organisationer stödjer räddningsaktioner av olika slag? WWF t ex? eller se tipsen via SVT 200107  Kan man skriva till Scott Morrison? Ja, vad kan man göra?

Arbetet fortsätter.
För med frågor som startar, frågor  som kräver svar, då vill man veta. Genom att veta vill man bygga kunskap och sen är man nästan ostoppbar för viljan vill vidare, djupare, högre, göra kopplingar, gräva och se mönster.

Vi är livet och framtidens försvarare.
Vi bygger framtiden, med kunskap, med vilja och med mod.

#hållbarutveckling


Det här inlägget är en del i en serie inlägg om lärande för hållbar utveckling. Konkreta exempel från förskolor och skolor i Helsingborgs stad som illustrerar de tre förmågorna vetavilja och kunna.