Undersök de enkla mekanismerna med roliga försök

Hur kopplar man läroplanens kunskapskrav för förskoleklassen till praktiska övningar om de enkla mekanismerna? Vi NT-pedagoger har besökt föreskoleklassen på Strandängsskolan i Båstad. Genom roliga och enkla övningar har barnen lärt sig massor om bland annat hjulet, kilen och hävstången.


Förskoleklassen på Strandängsskolan i Båstad har lärt sig en massa om de enkla mekanismerna (hjulet, kilen, hävstången, lutande planet, blocket och skruven). De har läst sagor, ritat, berättat och fått göra olika försök för att undersöka hur de fungerar.
Läs gärna vårt tidigare blogginlägg om hur klass tre arbetat med rörliga djurmodeller.

Teknik fascinerar de flesta

Idag har barnen redan i förskolan ofta arbetat med teknik och det är ett ämne som fascinerar och intresserar de allra flesta. Pedagogerna i Båstad ville ge barnen i förskoleklassen en dag med många nya intryck och upplevelser och då fick vi NT-pedagoger chansen att vara med. Redan innan hade de läst böckerna om ”Skruven” och hans vänner, ritat bilder av de olika mekanismerna och var på det hela taget ganska bekanta med de ganska komplicerade begreppen som det trots allt handlar om.

Vårt uppdrag var att ge dem lite praktiska övningar för att undersöka de olika mekanismerna. Pedagogerna ville få lite nya idéer för hur man kan arbeta med dessa begrepp med läroplanen som utgångspunkt. Där kan vi läsa att undervisningen i förskoleklassen …

… ska ge eleverna förutsättningar att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle …

Det centrala innehållet beskriver att följande ”ska behandlas”:

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Lustfyllt arbete i smågrupper

Det blev en intensiv dag med mycket praktiskt arbete i smågrupper. Eleverna fick bland annat undersöka hur en hammare kan underlätta när man ska dra ur spik, hur ett lutande plan gör det lättare att dra upp ett mjölkpaket fyllt med vatten och hur hjul på några andra mjölkpaket gjorde att de kunde flyttas över en matta med bara lite kraft.

Även om det var kallt den dagen vi var där, hade vi en av stationerna utomhus. Frusen sand i sandlådan gjorde det lite svårt när vi skulle åskådliggöra hur man kan använda kilar för att få en midsommarstång (som bara var en pinne!) att stå stadigt, men det gick desto bättre att testa vårt sista försök.

Vi frågade vilken av mekanismerna vi inte testat och då ropade alla barnen i kör: ”Kusin blocket!” (så beskrivs nämligen blocket i böckerna barnen hade läst).

Vi hade riggat upp två rep i en av gungställningarna och fäst ett innebandymål i vardera rep. Ett av repen gick flera varv genom två block och nu gällde det att hissa dem båda, komma ihåg känslan och sedan jämföra. Det blev väldigt tydligt och alla barn var väldigt överraskade av hur bra hjälp de fick av blocken.

Sammanfattningsvis blev det en intensiv och rolig dag där både barn och pedagoger fick testa och uppleva teknik på ett konkret sätt.

Teknik behöver inte vara så svårt och man gör det enkelt tillsammans.

Maria Lejon och Karin Höjman
NT-utvecklare i Båstads kommun

Läs fler inlägg i denna blogg: NTutvecklarna i Båstad