De gör musikal av lokalhistoria

Klass åtta på musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg står både som skådespelare, manusförfattare och musiker när musikalen ”Giselas gåva” visas på Fredriksdal i samband med att museet fyller 100 år.

Sofia Bengtsson, musiklärare SynkopenSofia Bengtsson, musiklärare på Synkopen i Helsingborg, leder eleverna igenom övningarna av den musikaliska föreställningen ”Giselas gåva”.

Ljudet av trummor, trumpeter och glada skratt strömmar ut genom den öppna dörren på tredje våningen på Dunkers kulturhus. Här håller musikgrundskolan Synkopens åttondeklassare som bäst på att öva inför vårens stora musikal, ”Giselas gåva”, som ska sättas upp på Fredriksdal i slutet av maj.

– Vi blev tillfrågade av Fredriksdal museer och trädgårdar om vi inte kunde göra något till deras 100-årsjubileum. Och det ville vi ju, säger musiklärare Sofia Bengtsson.

Målet blev en musikalisk hyllning till Gisela Trapp, som donerade egendomen Fredriksdal till Helsingborgs stad år 1918.

Musikalen kommer att visas på Fredriksdal i slutet av maj, då det blir åtta föreställningar för de kommunala skolorna i Helsingborg, årskurs 3–5, samt tre föreställningar för allmänheten.

– För skolklasserna blir det här som en del av lokalhistorieundervisningen, speciellt för årskurs 3 som har det i sin kursplan, säger Sofia Bengtsson.

Lär sig mer om historia

Projektet har även gjort att eleverna som medverkar i musikalen har fått en större förståelse för Helsingborgs historia.

– Karin Gustavsson, antikvarie på Kulturmagasinet i Helsingborg, kom och berättade för oss om Gisela Trapp, och så har vi träffat museipedagog Pelle Johansson som berättade om hur det var i Helsingborg kring sekelskiftet 1800-1900, säger Sofia Bengtsson.

Det är eleverna själva som står för sång, dans, musik och skådespeleri.

Eleverna står för manus och scen

Musikalen utspelar sig i Helsingborg under tidigt 1900-tal, och det är eleverna själva som har satt ihop manus och scener utifrån riktiga event och händelser.

– Att skriva ett helt manus när man är 14 år är inte lätt, så där har vi pedagoger fått gå in och pilla lite. Men eleverna har verkligen varit delaktiga genom hela projektet, och det är en jätteduktig klass, säger Sofia Bengtsson.

Man har också haft hjälp av en dramapedagog och en folkdanslärare för att kunna erbjuda publiken en så välkoreograferad föreställning som möjligt.

Genom att ta hjälp av en folkdanslärare har eleverna tränat in en historiskt korrekt dans.

Bidrag från Skapande skola

För att kunna täcka sina utgifter ansökte Synkopen om Skapande skola-bidrag som går till insatser som görs tillsammans med en extern kulturaktör. Pengarna har främst gått till möten med kulturpedagoger, men också till utrustning för att praktiskt kunna genomföra föreställningen.

”Giselas gåva” är ett stort projekt, och nog är det lite nervöst inför premiären alltid.

– Ja, det är klart. Men det här är en kanonklass som har gått igång ordentligt för att göra det här projektet så bra som möjligt. De har verkligen mogna insikter i vad som krävs för en sån här produktion, och alla tar det ansvar som behövs för att det ska bli av, säger Sofia Bengtsson.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten