Digital yoga på gymnasiet

Under större delen av vårterminen genomförde gymnasieskolan all undervisning på distans. Detta medförde förstås nya utmaningar men också nya metoder. Ett exempel på det är digital yoga i hälsofrämjande och förebyggande syfte. Det har Tycho Braheskolan och Olympiaskolan i Helsingborg provat tillsammans med Elevhälsan och resultatet har varit mycket positivt. – Vi fortsätter gärna med yoga till hösten, säger Gunilla Gadd, skolsköterska på Tycho Braheskolan.

När coronasituationen förändrade vardagen för gymnasieelever såg yogaläraren Ingela Larsson en möjlighet att hjälpa till och vara delaktig. Hon kontaktade Elevhälsan i Helsingborg för att hon ville vara med och bidra, helt utan tankar på ekonomisk ersättning. Dialogen mynnade ut i projektet Digital yoga på Tycho Braheskolan och Olympiaskolan. Eleverna gavs möjlighet att koppla upp sig via sin dator och genomföra ett yogapass hemifrån med instruktioner från Ingela.

– Min förhoppning var att kunna hjälpa till att stötta barn och ungdomar genom att sprida yoga, rörelse, rytm och andning. Jag samarbetar med Elevhälsan för att på mitt sätt kunna sprida ett ännu bättre välmående för eleverna på Helsingborgs skolor – online, berättar Ingela.

Ingela Larsson, yogalärare, hjälper till att ge eleverna möjlighet att koppla upp sig via sin dator och genomföra ett yogapass hemifrån.

Intresset för yoga har växt under senare år och sedan 2012, när Skolinspektionen godkände yoga i skolan, har fler och fler skolor provat. Den här gången blev det två varianter, Olympiaskolan testade yoga på lektionstid, medan Tycho Braheskolan provade morgonyoga innan skolstart.

På Tycho Brahe var yogan tillgänglig för både elever och personal. På onsdagar klockan 07.45 kunde elever koppla upp sig för trettiofem minuter yoga och personalen kunde göra samma sak. Som skolsköterska och ansvarig för projektet såg Gunilla Gadd många positiva resultatet.

Gunilla Gadd, skolsköterska.

– Intresset ökade för varje vecka, både killar och tjejer kopplade upp sig och en del elever genomförde till och med yogapasset utomhus. Vid vissa pass var det över sextio elever som var med. Men den finaste kommentaren kom nog från en av våra avgångselever som uttryckte att ”yogan har räddat min student”. Med andra ord ser vi gärna en fortsättning med yoga, berättar Gunilla.

Ingela Larsson har fått många positiva upplevelser från projektet och det är en sak som sticker ut lite extra.

– Det var när en lärare på Tycho Brahe berättade att hon aldrig trott att yoga var något för henne och att projektet verkligen väckt hennes nyfikenhet för yoga. Det är ett guldkorn av flera, säger Ingela med ett leende på läpparna.

Projektet är avslutat, men ett inspelat yogapass från Ingela finns tillgängligt för både elever och personal om man redan nu vill fortsätta med sin träning.