Elever författade en gemensam bok

På Ättekullaskolans lågstadium beslutade personalen att de skulle låta eleverna författa en gemensam bok där varje barn fick göra ett bidrag. Själva arbetsprocessen var ett utmanande och givande samarbete som gav oss en slutprodukt som alla kunde vara stolta över. Detta arbete vill vi gärna dela med oss av för att beskriva hur vi har gått till väga och för att inspirera kollegor.

Vi sökte bidrag hos ”Skapande skola” och fick pengar som möjliggjorde författarbesök på skolan och så att Ättekullaboken kunde tryckas upp på ett förlag så att varje barn kunde få ett exemplar vid skolavslutningen. Det var ett stort projekt att skriva en gemensam bok och illustrera bilder till, men all personal var med på att anta utmaningen vilket möjliggjorde detta arbete.

I vår läroplan (Lgr 11) för grundskolan står det att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Detta har eleverna fått rika möjligheter att göra i denna bok. Barnen har fått arbeta med närmiljön i svenska, bild, SO och NO.

Först bestämde vi att vi skulle ha besök av en författare som skulle fungera som inspiration till elevernas skrivande och vi hade skrivarverkstad på skolan i tre omgångar med Åsa Jarring. Hon skulle väcka kreativiteten hos eleverna, få dem att känna lust till skrivande och våga ta tillvara denna lust.

Därefter tog vi beslut om vad bokens innehåll skulle bestå av. Vi kom fram till att många av oss arbetade med olika teman i närmiljön och därför blev det Ättekulla och Raus som blev utgångspunkten för elevernas skrivande, ritande och målande. Vi slog också fast att varje barn högst fick ha en sida i boken för att begränsa sidantalet. Boken skulle även delas in i ett kapitel för varje årskurs. Varje kapitel hade en inledning där temat man arbetade med introducerades. I början av kapitlet skulle det även finnas en innehållsförteckning med barnens namn och vad de hade skrivit om och illustrerat.

Kompisar och vänskap

F-klassen arbetade med kompisar och vänskap på vår skola. De skrev i inledningen:

Vi tycker att det är viktigt att alla mår bra och känner sig trygga på vår skola. Vi i f-klassen arbetar kontinuerligt med detta. Vårt kapitel i denna bok handlar om vänskap. Här får ni först se när vi har skrivit var sin mening om just vänskap och vad vi tycker är viktigt kring detta: Ni kommer också att få se teckningar som vi har ritat tillsammans, där vi har fått samarbeta. Sedan får ni ta del av lite fina foton på oss i vår klass, bland annat när vi kramas i vårt kramhjärta. Vi hoppas att ni tycker det ska bli kul att läsa. Välkomna till oss kompisar hos f-klassen på Ättekullaskolan.

Skolgården

Årskurs 1 skrev om Ättekullaskolans vackra skolgård och vilka lekar man kunde leka på rasterna. Inledningen följer härunder:

Vi i årskurs 1 på Ättekullaskolan älskar vår skolgård. Den är stor och det finns alltid en massa saker att göra. Alla i vår klass har skrivit var sin text om något man kan göra på vår skolgård. Vi har även illustrerat bilder till vår text. I slutet av vårt kapitel får ni se foton från när vi är ute och leker på vår vackra skolgård. Vi hoppas att ni tycker att det ska bli kul att läsa. Välkomna till lekarnas värld, vår skolgård.

Rymdvarelser av naturmaterial och växter

Årskurs 2 valde att dela med sig av olika rymdvarelser tillverkade av naturmaterial och vad de kunde om växter som finns på Ättekulla och Raus. Inledningen kan ni läsa härunder:

Vi i klass 2 tar en promenad i närområdet varje morgon. Promenaden har olika syften. Den är bra för hälsan, det sociala samspelet och ger pedagogiska vinster. Naturen runt Ättekullaskolan är fantastisk och ger mycket inspiration!
Promenaden ger oss möjlighet att följa årstidernas växlingar samt observera växt- och djurlivet under året.
Varje vecka har vi utelektioner, då vi oftast jobbar med samma tema som vi arbetar med under lektionerna.
Det ger en röd tråd i undervisningen eftersom vi arbetar med alla sinnen i alla ämnen ute i naturen.

Djur, forntidshistoria och en ny invånare

Årskurs 3 skrev om djur i närområdet, Ättekullas forntidshistoria och när Ättekulla fick en ny invånare. De illustrerade även bilder eller delade med sig av foton till sina texter. I inledningen står det:

Ättekullaskolan ligger i ett spännande och naturskönt område där det finns ett naturreservat som bildades 2010. Det finns mycket intressant att lära sig om i närområdet. Eleverna har fått välja djur som finns på Ättekulla och Raus, som de har fått skriva om och illustrera bilder till.

Ättekulla är det fornlämningstätaste området i Helsingborg och här finns det många rester från stenåldern och framåt. Vi har haft besök av arkeologen, Ricky, från Fredriksdal som på ett levande och spännande sätt har fångat eleverna när han undervisade om stenåldern. Barnen har fått skriva faktatexter och berättelser om hur det var att vara barn på Ättekulla under stenåldern och bronsåldern.

Vi spår en positiv framtid på Ättekulla med alla våra fantastiska elever som vi har på skolan. En elev har berättat om hur det gick till när Ättekulla fick en ny invånare.

Vi hoppas att vi har inspirerat kollegor till nya idéer och tankar kring skrivande och skapande.