Elever och lärare om nätbaserad undervisning till följd av covid-19

Tiden går så fort att vi knappt hinner reflektera över det som sker. Ett fantastiskt arbete sker ute på förskolor och skolor – superhjältar som kavlar upp ärmarna, provar nytt, utmanas och med ett stort lösningsfokus! 

Det känns som det skett “10 års kompetensutveckling på några  dagar” sa en IKT-pedagog efter första veckan med distansundervisning på gymnasiet.

Även om tekniken och system strular då och då har det nu blivit en ny vardag för gymnasieeleverna och personalen. Visst finns det saker som kan utvecklas och förbättras – men “good enough” är bra! Tillsammans kan vi mycket – det har vi verkligen sett under dessa veckor. 

Vilka lärdomar tar vi med oss framåt? Vad skulle vi gjort annorlunda? Vad provade vi som vi aldrig provat innan? Ja, frågorna är många som vi behöver samtala om när “allt blir som vanligt igen”…eller blir det det? Det återstår att se.

Hur upplever personal och elever den månad som har gått? Dags att stanna upp och reflektera lite tillsammans och dela erfarenheter. Här får du ta del av några röster från personal inom Helsingborgs stads skolor:

Linn Rix, specialpedagog Filbornaskolan berättar:

Hur upplever du att omställningen gått?

Över förväntan! Jag är imponerad av hur alla kollegor mangrant ställt om till digital undervisning, oberoende av tidigare erfarenhet. Eleverna ställde också om omedelbart och nyhetens behag syns tydligt i den ökande närvaron. Under den första veckan uppstod, som väntat, tekniskt strul men även där har supporten varit god. Numera upplevs väldigt få problem med utrustningen och den digitala plattformen.

Hur stödjer ni elever i behov av särskilt stöd? 

Det är naturligtvis en utmaning att ge stöd till elever när man inte träffas fysiskt, men elever som har stöd av elevassistent har tillgång till stödet i Google Meet, som bedrivs parallellt med det digitala klassrummet exempelvis. Uppföljning via telefon, meddelanden i itslearning och individuella Google Meets sker också.

Vilka är de största utmaningarna och hur har ni hanterat dem? 

Det är svårt att ringa in vilka de största utmaningarna är, men jag tror att en stor utmaning blir att efter påsk hålla kvar motivationen hos de elever som upplever arbetssättet som monotont och tråkigt. En annan stor fråga som diskuteras mycket i lärargruppen är utformningen av rättssäkra bedömningstillfällen där en likvärdig bedömningssituation kan skapas, utan att tulla på att elever i behov av extra anpassningar ska nekas dessa.

Är det något ni skulle göra annorlunda idag utifrån erfarenheter ni gjort?

Det är nog för tidigt att utvärdera. Jag kan inte peka på något specifikt som hade kunnat göras annorlunda. Även om det kanske leder till viss tristess så tror jag mycket på att upprätthålla undervisningen enligt schema så som vi gör nu med gemensam uppstart, tillgång till chatt eller samtal med läraren och klasskompisarna under lektionstiden samt gemensam avslutning. Jag kan tänka mig att det är många elever som tycker att den strukturen känns betryggande eftersom att det påminner om det upplägg de är vana att möta i den skolförlagda undervisningen.

Vad har du för tips till andra lärare som bedriver, eller förbereder sig på distansundervisning?

Håll dig till att bedriva undervisning i realtid så långt det är möjligt. Lägg extra tid på att bekräfta eleverna under lektionstiden. Förbered dig på den märkliga känslan att leverera innehåll utan att kunna ”se” reaktionerna från eleverna. Var öppen för att låta eleverna samarbeta i mindre Google Meets som du rör dig mellan, på så sätt kan eleverna bekräfta varandra och du har möjlighet till en mer personlig återkoppling till individerna i gruppen.

Tre praktiska tips:

 1. Bjud in eleverna till lektionerna genom Google Kalender där du lägger till undervisningsgruppen och lägger till konferens dvs Google Meet för att eleverna inte ska behöva ta omvägen via mejlen eller lärplattformen för att komma in i lektionen.
 2. Dela in lektionen i moment om ca 10-20 min för att ge eleverna variation.
 3. Kom ihåg att le och skratta, det är lätt att bli allvarsam och överdrivet självmedveten när man undervisar via livestreaming.

Elevernas upplevelser av fjärrstudierna 

I skrivande stund har hälften av eleverna på en av gymnasieskolorna i Helsingborgs stads skolor  besvarat en enkät om hur de upplever fjärrstudierna. Svaren visar på väldigt blandade reaktioner, första veckan var nog de flesta överens om att det var roligt att prova ett nytt sätt att gå i skolan.

De fördelar som lyfts fram är:

 • att slippa att lägga tid på pendling till och från skolan (86%)
 • att de kan arbeta i sin egen takt (62%)
 • att de får mer gjort under lektionstid (48%)
 • att det är lättare att koncentrera sig hemma (46%) 

I frisvaren lyfts möjligheten till mer sömn fram som en friskfaktor liksom mindre stress och mer tid till annat.

 Det som lyfts fram som nackdelar är:

 • att de saknar att träffa sina skolkompisar (79%)
 • att de är mer stillasittande (64%)
 • att de inte kan visa sina kunskaper lika bra nu (42%)
 • att de saknar att träffa sina lärare (40%)

I frisvaren lyfts den begränsade möjligheten till interaktion och tillgång till hjälp och stöd, i jämförelse med klassrumsundervisningen, fram som problem, liksom den upplevda ensamheten när eleverna inte träffas i skolan. Ett fåtal elever lyfter fram en problematisk hemsituation som en verklighet de nu tvingas att befinna sig i hela tiden utan den paus som tillvaron i skolan tidigare gett möjlighet till. Dessa riskfaktorer behöver vi i skolan arbeta vidare med att förebygga så länge fjärrundervisningen är vårt arbetssätt.

Så här skriver eleverna själva

Jag tycker att det går bra men dock börjar det bli segt. Vi har fått mycket uppgifter som gör att man blir stressad och inte orkar mer.

Fördelen med det är att man inte behöver vakna så tidigt, utan mer att man vaknar i god tid för att förbereda sina böcker och datorn, samt att lärarna är mer tydliga med vad som ska göras så att vi alla elever förstår.

Fördelar är att man får mer tid att arbeta med sina uppgifter man kan använda sig av rasterna för att man inte behöver gå ut från klassrummet. Man kollar mycket bättre på sina uppgifter och finslipar dem för att uppgifterna ska bli bra.

Nackdelar kan vara att det blir för tråkigt att jobba hemifrån hela tiden, speciellt för elever som hade skolan som en trygg punkt.  

Det är för mycket uppgifter vi får som kan vara stora också samtidigt. 

Jag tycker hittills att det fungerat bra. Självklart är det en liten omväxling och så blir det lite strul ibland.

Det är ju väldigt bekvämt att vakna 20 minuter innan en lektion istället för 1 timme innan, så det är ju inte bara negativt. Dock skulle jag nog vilja säga att det är betydligt enklare att förstå i skolan. Speciellt när vi har genomgång å andra sidan har vi enskilda uppgifter vi ska jobba med känns det som man får mera gjort på kortare tid. Alltså ens effektivitet ökar.

Exempel på kemilaboration på distans på Tycho Braheskolan

Se ett klipp från en kemilaboration på distans på Tycho Braheskolan här

Anna Eliasson Lantz, lärare på Tycho Braheskolan, gör en uppföljning på en kemilaboration där eleverna tillverkat paracetamol. Anna demonstrerar och presenterar hur de olika resultaten kan analyseras för eleverna online!

Exempel på Distansundervisning på Rönnowska skolan

Ta en titt på distansundervisning på Rönnowska skolan här

Andreas Eriksson, arbetslagsledare på VF-Programmet, undervisar i Historia, Religion och Samhällskunskap. Här håller Andreas en historielektion. Med detta sätt att arbeta kan vi hålla ordinarie schema och arbeta med gällande planering trots att eleverna sitter hemma.

Så här kan det se ut på en lärares hemmakontor

Se inlägget på Helsingborgs stads facebook

”Som lärare i formgivning och design är skruvdragare och andra verktyg viktiga för att få rätta känslan när man undervisar på distans. Det blir många frågor som ställs och svar som ges under lektionstiden. För mig som lärare och ny med fjärrundervisning är detta en utmaning, men väldigt spännande och inspirerande. Man kommer att bli en mycket bättre lärare efter denna utmaning. Redan nu så måste man vara väldigt tydlig i kommunikationen så att eleverna förstår vad som skall göras. Kaffet tillför det lilla extra!”

Per Kléen är lärare på Nicolaiskolan och undervisar numera sina elever hemifrån. Detta sedan staden beslutade att gymnasie- och vuxenutbildning ska genomföras på distans för att minska spridningen av coronaviruset.