Eleverna utvecklar konstnärliga och skriftliga förmågor med gemensam bok

På Ättekullaskolans lågstadium har eleverna tidigare författat en bok om Ättekulla och Raus. Den här gången beslöt vi att eleverna skulle få arbeta med olika teman i sina klasser som därefter skulle leda fram till en gemensam temabok. Syftet med arbetet var dels att eleverna skulle få utveckla sina konstnärliga och skriftliga förmågor och dels att eleverna skulle kunna få ta del av varandras alster i de olika årskurserna för att få modeller till sitt skrivande, få inspiration och lära sig nya saker inom de olika temana.

Vi ville också att eleverna skulle få en positiv bild av sig själva som författare och illustratörer. Detta arbete vill vi gärna dela med oss av för att inspirera kollegor.

Bidrag från Skapande skola

Personalen har sökt bidrag hos ”Skapande skola” och fått pengar som har möjliggjort att vi har kunnat få hjälp av en professionell konstnär och en professionell fotograf i skapandeprocesserna. Bidraget har även gått till att denna bok har kunnat tryckas upp på ett förlag och att årskurs 2 och 3 har kunnat göra studiebesök på Landskrona museum och Planetariet i Lund.

Vi har samlat alla elevers alster i en bok, som har fått rubriken ”Ättekullaskolans temabok”.  Denna bok har tryckts upp på ett förlag så att alla elever har fått var sitt exemplar.

Stöd av professionell konstnär och fotograf

I F-klass har eleverna arbetat med det viktiga ämnet kompisar och vänskap. Barnen har bland annat fått arbeta med olika samarbetsövningar och lekar som presenteras i denna bok i form av collage och foton. Fotografen Kristoffer Granath har fotograferat en tillitsövning som barnen har gjort där de arbetade två och två. En elev blundade och föll långsamt bakåt och kompisen stod bakom och fångade upp hen. Efteråt har barnen fått berätta om sina känslor när de föll och fångade varandra utifrån bilderna. Eleverna har även gjort händer av hjärtan och porträtterat varandra under ledning av konstnären Matthilda Hjalmarsson. När de utvärderade tema Kompisar och vänskap var något av det roligaste att få rita av varandra med hjälp av en riktig konstnär i sitt porträtterande.

I årskurs 1 har eleverna arbetat med året där de har dokumenterat naturen, traditioner och högtider på olika sätt. De har tillverkat och avbildat fjärilar, körsbärsblommor och vårblommor i olika material under ledning av konstnären Matthilda. Eleverna tillverkade citronfjärilar av tidningspapper, hårt papper och piprensare som de satte på blomsterpinnar. De målade fjärilarna med oljefärger. Körsbärsblommorna tillverkades av kaffefilter och målades med vattenfärger. Detta gjordes också under ledning av konstnären och med stöd av lärarna. Vi upplever att eleverna har blivit bättre på att rita av blommor och avbilda olika saker efter att de fått handledning av en professionell konstnär och haft stöd av lärarna. Personalen tyckte också att eleverna utvecklats i deras tecknande och de har framför allt fått mod på att prova nya saker när det gäller att tillverka tredimensionella konstruktioner.

I åk 2 har eleverna lärt sig om rymden. De har skrivit olika texter och illustrerat dessa med uttrycksfulla bilder. Fotografen Kristoffer har fotograferat eleverna när de har skapat bilder med olika tekniker och material. På musiken har eleverna lärt sig olika sånger med rymden som tema. Efter studiebesöket på Planetariet i Lund har eleverna återvänt till skolan för att återskapa några av de saker de har sett eller så har de fått skapa alster efter fri fantasi med anknytning till ämnet.

I årskurs 3 har eleverna tillverkat tittskåp som illustrerar de olika forntidsåldrarna. Eleverna har bland annat inspirerats av Naturpunkt Ättehögen när de skulle göra sina tittskåp. De har fått expertråd och hjälp av fotografen Kristoffer när de skulle fotografera sina alster.

Boken kan med fördel användas som läromedel för elever som önskar att fördjupa sig i tema Vänskap, Året, Rymden och Forntiden. Kontakta Anette Qvist om du är intresserad av att se hur boken ser ut.