En robot i skolbänken

Kan en robot vara lösningen när en elev har svårt att gå till skolan? Det ville Eva Svensson, kommunlicentiand i Helsingborgs stad, ta reda på.

Eva Svensson sitter på en stor kudde i skolmiljöEva Svensson, som själv går en forskarutbildning, vill se att forskningen får ta mer plats i skolan.

Vad kan skolan göra när en elev har svårt att vara närvarande under alla lektioner? Jo, den måste anpassa sig så att eleven inte hamnar efter.

Eva Svensson är lärare i SO, svenska och engelska i år 4-9, och har arbetat inom Helsingborgs stads skolor sedan 2002.

Under ett besök på Digitalt laborativt centrum vid Högskolan i Halmstad blev Eva intresserad av hur robotar skulle kunna underlätta för elever som av olika skäl inte kan vara i skolan.

– Jag ville veta vilka effekter det skulle få om den användes i undervisningen, och när tillfället dök upp så kände jag att jag ville studera det, berättar Eva.

Studien en del av en forskarutbildning

Eva går just nu en forskarutbildning vid forskarskolan Communicate science in school (CSiS) för licentiander. Forskarskolan riktar sig till lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik, med fokus på kommunikationens betydelse för elevernas lärande och motivation.

Det var inom dessa ramar som Eva genomförde studien med roboten Double.

Eleven styr roboten med en app

Roboten består av en ipad med mikrofon, kamera och högtalare kopplad på ett segway-liknande stativ. Eva beskriver själv roboten som ett Facetime-samtal på hjul, och den som har sett tv-serien Big bang theory kan se likheter mellan den och Sheldons fjärrstyrda robot.

– Roboten styrs av eleven via en app, och den går både att höja och sänka så att den kan vara med och ”sitta” med klasskompisarna i klassrummet. Eftersom den går på hjul kan eleven också följa med sina kompisar på rasterna, och tack vare skärmen så kan eleven både se och synas.

Under studiens gång fick eleven också ta del av skolmaterialet via Google classroom, så att hen kunde följa med i undervisningen hemifrån.

Hur togs roboten emot av de andra eleverna i skolan?

– De tyckte att den var döcool! När projektet drog igång informerade skolan eleverna om vad som gällde; att de måste respektera tekniken och se till att det alltid var fri väg i korridorerna och i klassrummet. Och det skötte de jättebra.

Mindre stress i undervisningen

Enligt Evas studie hjälpte roboten eleven att vara delaktig i den pedagogiska undervisningen, vilket fick resultatet att eleven kände sig mindre stressad.

Men som med alltid när man använder sig av ny teknik finns det saker som kan bli bättre.

– Ljudet har inte fungerat tillräckligt bra. Eleven hade svårt att höra det som skedde bakom roboten, och när flera pratade samtidigt blev ljudet väldigt skrälligt på elevens sida. Det gjorde att eleven hade svårt att interagera med sina kamrater, berättar Eva.

 Vad skulle man kunna göra annorlunda?

– Jag skulle anpassa klassrummet mer genom att till exempel dra ner ljudnivån. Jag skulle satsa mer på att få in roboten i sociala kontexter och förbereda mer så att eleven får ut mesta möjliga av det här hjälpmedlet, säger Eva och fortsätter:

– Det stora problemet under den här studien var ljudet, och det måste man göra någonting åt.

Vill se mer forskning i skolan

I dag är studien kring roboten avslutad, och Eva har gått över till nästa steg i sin forskarutbildning.

– Det finns mycket forskning som aldrig kommer in i skolan i dag, och det tycker jag är synd. Vi behöver mer forskning som initieras från verksamheten. Genom att vidareutbilda mig hoppas jag kunna bidra till att skolan fortsätter att utvecklas, säger Eva Svensson.

Läs Eva Svenssons artikel om studien:
Länk till När eleven är en robot- om att gå i skolan på distans


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten