”En stark ledning skapar bättre förutsättningar”

Ett 60-tal skolledare och förstelärare för Helsingborgs stads skolor och Ängelholms kommun deltar just nu i en fortbildning för att tillsammans skapa en starkare ledning för fritidshemmet utifrån de mål och förväntningar som kommer med fritidshemmets läroplan.

Skolledare diskuterar runt ett bord

Just nu pågår utvecklingsarbetet ”Leda fritidshemmet – Skolledarlyftet!” i Helsingborg.

Satsningen är framtagen av Helsingborgs stad, Falkenbergs kommun, Sollentuna kommun och Stockholms stad, tillsammans med pedagogikforskaren fil. Dr. Ann S. Pihlgren vid Ignite Research Institute, och syftar till att höja kvaliteten på ledningen och styrningen av fritidshem, och därmed även undervisningens kvalitet i fritidshemmen.

– 2016 fick vi den första läroplanen för fritidshemmet. Den kom med mål och områden som vi inte haft tidigare, vilket också betyder att vi behöver leda fritidshemmet på ett annat sätt än vi är vana vid, säger Susanne Fras, chef för Pedagogiskt Center.

– Vi vet att en stark ledning skapar mycket bättre förutsättningar ute i verksamheten. Därför har vi bjudit in skolledare och nyckelpersoner som ska vara med och driva den här frågan framåt, berättar Susanne Fras.

Se hela intervjun med Susanne Fras, chef för Pedagogiskt Center, här:

Varvar teori och praktik

Fritidshemslyftet pågår under läsåret och bygger på kollegialt lärande. Teori och praktik varvas under och mellan träffarna genom uppdrag som skolledarna ska genomföra på sin enhet, ofta tillsammans med personalen.

Ett 60-tal skolledare och förstelärare/utvecklingsledare för Helsingborgs stads skolors fritidshem och Ängelholms kommun deltar i fortbildningen.

Nytt didaktiskt uppdrag

. Dr. Ann S. Pihlgren vid Ignite Research Institute föreläser

Under fortbildningens första dag fick deltagarna möta Ann S. Pihlgren som föreläste om vilka krav och möjligheter som följer med den nya läroplanen.

– Det didaktiska uppdraget är relativt nytt för fritidshemmet, och det är inte alltid så lätt att sätta sig in i hur det ska genomföras. Jag ser ofta att ämneslärare vill gå in och planera fritidsverksamheten, och det är inte rätt. Där måste ni våga ta för er och visa att fritidshemmet har en lika viktig roll för barnens lärande som den klassiska skolundervisningen, berättade hon.

Fortbildningen är en del i fritidshemssatsningen ”Vi lyfter fritidshemmen tillsammans” som pågår i Helsingborgs stads skolor.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten