Nytt material för sex och samlevnadsundervisning

Att undervisa i sex och samlevnad upplevs olika utmanande för alla. Skolverket presenterade år 2018 en publikation där de undersökt sex och samlevnadsundervisning inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Granskningen gjordes under höstterminen 2017. Resultatet visar, bland annat, att lärare upplever att de behöver kompetenshöjning, råd och stöd för att kunna genomföra en sex och […]

Huvudsyfte: bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet!

Behöver en läroplan revideras var femte år för att fortsätta att kännas aktuell och relevant? Det uttalandet hörde jag för ett tag sedan. Ungefär fem år har gått sedan våra nuvarande läroplaner släpptes och nu är något på gång. Frågan är hur stor förändring det blir? Skolverket fick ett nytt regeringsuppdrag i september som bland […]

Ska alla barn bli programmerare?

Finns det skäl till att införa programmering eller datalogiskt tänkande i den svenska skolan? Programmering finns som en del i det engelska skolsystemet sedan ett år tillbaka. Finland som i många skolsammanhang anses vara ett förgångsland håller just nu på att förbereda sig inför ett införande. I Sverige finns det lärare som redan använder sig […]

Läslyft i Landskrona

Från och med hösten 2015 deltar Glumslövs skola, Västervångskolan, Härslövs skola och Seminarieskolan 7-9 i Läslyftet. Landskrona har fått stadsbidrag för fyra handledare som finns på nämnda skolor och som under läsåret går en handledarutbildning på Högskolan i Kristianstad. Arbetat med läslyftet kan även organiseras på skolorna utan stadsbidrag. Läslyftet riktar sig till lärare inom […]