Fika, engagemang och framtidstro

Fler och fler ungdomar känner sig oroliga för klimatet, men att vara orolig för klimat och miljö behöver inte betyda att man saknar hopp. Det kan faktiskt vara tvärtom. På Nicolaiskolan fångas elevernas oro och vilja att förändra upp i skolans hållbarhetsråd.

Kan vi som Nicolaiskolan hitta sätt för ungdomar att påverka och vara med och ställa om vår värld kan istället oron bli en drivkraft. Om vi fångar upp några av ungdomars viktigaste samtids- och framtidsfrågor så som klimat, miljö, konsumtion och mat kan vi tillsammans ta ansvar för att skapa ett samhälle där både människor och planet kan må bra.

Enligt skolverket är ett av skolans viktigaste uppdrag att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Per Kléen, förstelärare på skolan, bjuder in alla till att tillsammans fördjupa sig i olika hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsrådet har verkligen kunnat påverka i stort och smått och har också varit en bidragande orsak till att skolan två år i rad blivit utsedda till Årets hållbara gymnasium av Grön flagg.

Hållbarhetsrådet svarar på frågor

Hur är hållbarhetsrådet organiserat?

Vi är elever från alla årskurser och program och en pedagog som driver hållbarhetsrådet. Vi träffas en gång i veckan cirka 30 min. Då bjuder skolan på en fika som vi hämtar i skolans kafé.

Hur många är ni och vilka program går ni på?

Vi är idag cirka 18 elever. Detta ändrar sig varje år men de sista fem åren har vi varit minst 15 st. Vi söker alltid nya medlemmar och är aktiva på skolan med det.

Varför är just du med?

Anna Rizell och Fahd Albashir som både går Estetiska programmet Bild och Formgivning.

– Jag är med för att jag alltid haft miljöarbetet nära mig. Som ung var jag scout. Det gjorde att jag alltid brydde mig om naturen.

– En milstolpe var när jag skaffade kompostmask. Detta gjorde att jag tänkte mer på vad jag åt och vad jag handlade.

Vilka hållbarhetsfrågor har ni jobbat med?

Vi har arbetat med Matsvinn, fairtrade, globala målen, plastfritt kafé och nedskräpning. Men även andra saker som har varit aktuella.

Vad är ni mest stolta över?

Alla våra priser är vi ju stolta över. 2014 vann vi Helsingborgs stads miljöpris på 25 000 kr. Men våra två utnämningar till Sveriges hållbaraste gymnasium är ju också något som vi värderar väldigt högt.

Varför tror du/ni att ni har blivit utsedda till årets hållbara gymnasium två år i rad?

Vi är duktiga på att få med oss eleverna i arbetet. Vi är även duktiga på att dokumentera vad vi gör. Våra sociala medier är också viktiga.

Vad är det som gör att Nicolaiskolans hållbarhetsråd funkar så bra?

Pedagogen och eleverna tillsammans har en bra relation men även att vi får fika på skolan vid våra möten bidrar till att det funkar bra. Att skolledningen stöttar oss i vårt arbete är mycket viktigt. Utan det stödet kan vi inte genomföra så mycket.

Har ni några tips till andra skolor som skulle vilja starta ett hållbarhetsråd?

Vårt bästa tips är att hitta en startpunkt när man börjar. Det kan vara en enkel tävling med enkla priser. Men det är viktigt att skolledningen visar på att det är viktigt! Att fika är viktigt. Vid öppet hus eller andra tillställningar är det viktigt att synas i olika former. Små budskap kan sättas upp på olika ställen (med Hållbarhetrådet som avsändare).

Vilka frågor skulle ni vilja arbeta med framöver?

Vatten och nedskräpning är några av våra mål som vi arbetar med framöver. Detta är mål som ingår i vårt fortsatta arbete med GRÖN FLAGG-certifiering.

Vad är det viktigaste de vuxna på skolan kan göra för att stötta er i arbetet?

Att de vuxna är stöttande och delaktiga i arbetet är viktigt. Att man lyfter och sammanställer pågående miljöarbete på skolan är också viktigt, till exempel kan man berätta om vårt arbete på personalkonferenser och samlingar så att alla lärare vet vad som är på gång.

Instagram: @hallbarhetsradetpanic