Filmskapande väcker kreativitet

Ibland kan avsaknaden av digitala verktyg skapa nya möjligheter och ökat samarbete. Så var det på Brogårdaskolan i Bjuv.

Under våren 2018 ville eleverna i 4B tillsammans med sin lärare Linda Rodhammar arbeta med filmskapande i iMovie. Avsaknaden av iPads öppnade upp nya möjligheter till lärande och samarbete. I klassrummet vägg i vägg befann sig nämligen samtidigt klass 2B och deras lärare Ulrika Berglund med en klassuppsättning iPads och samarbetet tog fart.

Uppstartsfas

På Brogårdaskolan använder eleverna iPads upp till årskurs 3 och i årskurs 4-6 använder de Chromebooks. Linda och Ulrika såg möjligheten att tillsammans med eleverna lära sig mer om filmskapande i allmänhet och iMovie i synnerhet och drog därmed igång ett filmprojekt. Ingen av lärarna var expert på iMovie i projektets uppstartsfas men med mod och vilja att lära tillsammans med eleverna tog de ändå steget. Oavsett hur projektet skulle gå var de övertygade om att både eleverna och de själva skulle lära sig massor.

Temat för filmerna under våren var ”Minnen av Brogårdaskolan” eftersom hela verksamheten inom kort kommer att flytta till helt nybyggda lokaler. Det blev fantastiska filmer som klasserna tittade på tillsammans och därmed skapade nya gemensamma minnen av skolan.

Projektets fortsättning

Efter vårens succé funderade Linda och Ulrika under hösten 2018 på hur de skulle utveckla samarbetet mellan nuvarande 5B och 3B. Femmorna arbetade med källkritik och funderade ofta på vad som kunde vara sant och inte. Kunde man lita på texter, bilder och filmer? När det var dags för uttagning till ”Vi i femman” fascinerades eleverna av frågeinslagen där programledaren såg ut att stå i olika främmande miljöer.

Hur Linda och Ulrika skulle utveckla filmprojektet var nu givet: De skulle tillsammans med eleverna arbeta med greenscreen. Sedan vårens gemensamma projekt hade 5B arbetat lite med greenscreen och gjort resereportage från olika platser i världen. Tillsammans med 3:orna fanns nu möjligheten att utveckla användandet av greenscreen ännu mer.

Eleverna skrev och ritade bildmanus till sina filmer på temat ”Vad kan man lita på?” De strök gröna lakan och tygskynken och installerade appen Greenscreen by do ink. Återigen blev det ett lyckat samarbete och i början av december var det dags för filmvisning igen. När eleverna i 5B fick utvärdera projektet och samarbetet med 3:orna var det bara positiva omdömen.

Vinster med filmprojekten

Förutom att eleverna och deras lärare under projektens gång har lärt sig mer om både iMovie och Greenscreen har de fått många andra vinster på köpet.

God social gemenskap

Tillsammans har de utvecklat en god social gemenskap över åldersgränserna. Från att ha varit två klasser utan direkta beröringspunkter har eleverna genom projekten kommit närmre varandra vilket också ökat förståelsen för varandra.

Varierade och inkluderande redovisningsformer

Lärarna på skolan arbetar också medvetet med att låta eleverna redovisa sina kunskaper på olika sätt för att alla elever ska kunna hitta det sätt som de känner sig mest trygga i. Att redovisa med film och greenscreen är ett sätt som kan bidra till trygghet då det alltid finns möjlighet att göra en omtagning om man tappar bort sig, börjar fnittra eller gör något som blir tokigt. Det finns också en möjlighet att redovisa muntligt utan att synas genom att arbeta med bilder, figurer och prylar i filmen samtidigt som man pratar bakom kameran.

Nyfikenhet bland andra lärare och elever

En sista vinst som Linda och Ulrika har sett med sina filmprojekt är att det har skapats en nyfikenhet hos andra lärare och bland elever i andra klasser vilket nu gör att det påbörjas filmprojekt i andra ämnen runt om på skolan. De menar att film är ett bra och inkluderande redovisningssätt oavsett vilket ämne man arbetar i eftersom filmerna går att fylla med vilket innehåll som helst.

Lindas tips är:

– Har du inte testat att skapa film med elever i ditt ämne? Kasta dig ut – du lär tillsammans med eleverna!


Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuv.
anna.jacobsson@bjuv.se