Forskningscirkel ger tacksam kritik

Att fördjupa sig i ett ämne kan lätt kännas som en ganska ensam syssla. Men i forskningscirkeln för IKT-pedagoger och liknande i Helsingborg, känner de enskilda deltagarna sig allt annat än ensamma.

ForskareKarin Ollinen, Pernilla Backe, Lotta Lind, Christian Stenbacke och Klaus Sörensen ser bara fördelar med att ingå i en forskningscirkel.

Det hela startade med att Karin Ollinen, kommunlicentiand i Helsingborg, fick i uppdrag att starta en forskningscirkel som en del av en kurs kring skolutveckling.

Resultatet blev en cirkel för IKT-pedagoger, och liknande, inom Helsingborgs stads skolor, med fokus på Utbildningsdepartementets nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Cirkeln startade hösten 2017.

– Tanken var väl egentligen att vi skulle hålla på i ett halvår, men vi insåg snabbt att tiden inte skulle räcka till, säger Karin Ollinen när Pedagogsajten träffar deltagarna i forskningscirkeln.

Karin Ollinen är dock noga med att påpeka att deltagarna inte sysslar med forskning själva, utan fördjupar sig inom ett ämne och försöker anknyta till redan befintlig forskning. En forskningscirkel är helt enkelt en plats där klassrumspraktik möter forskning.

I början hade cirkeln tio deltagare, men på grund av hög arbetsbelastning på sitt vanliga arbete har flera har hoppat av under tiden, och nu är de fem som skriver på sina fördjupningsartiklar.

Pernilla Backe, IKT-pedagog på S:t Jörgens skola, har, tillsammans med Klaus Sörensen, IKT-pedagog på Högastensskolan, har fördjupat sig i digitala responsverktyg.

– Vi har undersökt hur elever och pedagoger använder digitala verktyg, och vilka kvaliteter de uppfattar med verktygen, berättar Pernilla Backe.

Inte alltid lätt att hinna med

Målet var att genomföra en sista undersökning med elever och pedagoger innan sommaren, men när Pedagogsajten pratade med duon strax innan sommarlovet hade det ännu inte blivit av.

– Det är ju inte så att vi gör detta på heltid, utan vi har ju våra vanliga jobb också, och de måste få komma först. Så den här typen av undersökning måste få ta tid, och när det kommer viktigare saker emellan så får man helt enkelt backa, säger Klaus Sörensen.

Han och Pernilla Backe är dock övertygade om att de kommer att genomföra hela sin fördjupningsplan.

Forskare i HelsingborgLotta Lind, biträdande rektor på Bårslövs skola, och Klaus Sörensen, IKT-pedagog på Högastensskolan, har stor hjälp av varandras kritiska ögon när de skriver sina forskningsartiklar.

Christian Stenbacke, förstelärare på Maria Parkskolan, deltar sedan tidigare i ett IKT-team på sin arbetsplats, och valde därför att kartlägga pedagogernas kunskaper kring teknologi. Men det har inte varit helt lätt att hinna med, och hitta rätt.

– Det har varit en utmaning, inte minst efter att vi tappade en tredjedel av teamet. Men jag tror att jag kommer att kunna presentera en bra sammanställning för att komma framåt, även om jag inte är i närheten av det resultat jag hade hoppats på, berättar han.

Kollaborativt lärande och digitala verktyg

Lotta Lind, biträdande rektor på Bårslövs skola, har fokuserat på kollaborativt och kollegialt lärande för ökad digital kompetens hos elever.

– Vi har pratat om digitalisering i många år, men det är fortfarande många pedagoger som tycker att det är jobbigt. Min infallsvinkel har därför varit att ta reda på hur vi ska göra för att alla pedagoger ska få den utbildning och de verktyg som behövs för att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning, säger hon.

Marie-Louise Persson, biträdande rektor och IKT-pedagog på Elinebergskolan, har tittat på hur Unikum används, och hur man utifrån det kan göra insatser för att förbättra.

– Jag vill bland annat ta reda på hur Unikum kan bli ett hjälpmedel för pedagogerna, och vilket stöd de behöver för att förbättra användningen. Jag tittar också på hur eleverna och vårdnadshavarna uppfattar och använder Unikum, berättar hon.

”En inspirationskälla”

Trots att de fem deltagarna har valt att fördjupa sig i olika ämnen ser de alla en stor nytta med att vara en del av forskningscirkeln.

– Det har varit bra att ha ett gäng kritiska vänner att vända sig till, som inte drar sig för att ifrågasätta och hjälpa till att reflektera över varandras arbeten, säger Christian Stenbacke och får medhåll från resten av gruppen.

– Det är verkligen en inspirationskälla att träffa likasinnade. Att syssla med sånt här kan annars kännas väldigt ensamt, så det har varit ett riktigt stöd att vara fler, säger Klaus Sörensen.

Deltagarnas arbeten kommer att publiceras på Pedagogsajten Familjen Helsingborg under hösten.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten