Reggio Emilia-inspirationens uttryck ser olika ut – här möts Södra nätverket för att lära av varandra

pedagoger längst fram vid projektorn

Den 3-4 juni genomfördes Södra nätverket för 110 pedagoger med intresse av hur Reggio Emilia-inspirationen kan ta sig uttryck. På initiativ av Reggio Emilia Institutet är temat för nätverket Hållbar Framtid och värd för nätverket var Västra Ramlösa förskolor i Helsingborg.

Peter Åkesson har varit med i Reggio Emilia institutet sedan 1993 och är en av dem som var med och startade Södra nätverket. På den tiden var institutet litet men delaktigheten har hela tiden växt och av den anledningen föddes nätverket.

– Det här nätverket är väldigt viktigt och det finns ett stort behov av att träffas. Vi lär mycket av varandra och det är det där ömsesidiga lärandet som är så viktigt och att få tid att möta andra, säger Peter.

En av grundtankarna med nätverket är just det, att lära av och med varandra, att reflektera tillsammans och inte bara med sig själv. Peter menar att vi behöver skapa en förståelse för att vi vuxna lär oss hela tiden, precis så som barn gör. Sedan nätverket startades har nätverket träffats många gånger på flera olika platser, exempelvis i Malmö, Kalmar, Helsingborg, Jönköping och på Öland. Det har aldrig varit några problem med att fylla platserna, snarare tvärtom.

Jeanette Månsson, förskolechef Västra Ramlösa förskolor, var själv med på ett nätverk i Kalmar för många år sedan. Det var då hon blev såld på idén för första gången.

– Själva nätverksidén var ny för mig då. Det handlade inte om att jag hade rätt eller att någon annan skulle berätta för mig. Det handlade om att få en tanke eller idé av det man hörde. En form av kollegialt lärande som jag upplever att vi för en hel del år sen inte hade, säger Jeanette.

Peter menar att det handlar om att utveckla varandra genom att vara nyfikna istället för att vara kritiska. Han tycker över lag att ett bra värdegrundsperspektiv är att vara nyfiken på hur andra tänker och ställa frågor utifrån det.

– Det är ju i reflektionen tillsammans med andra som jag får syn på mig själv och ser nya perspektiv, säger Peter.

Nätverk som en del i förskolornas utvecklingsarbete

Västra Ramlösa förskolor är ett område med fyra förskolor; Birkagatans förskola, Brunnsberga förskola, Fridas förskola och Humlegårdens förskola. Förskolorna är just nu mitt uppe i en spännande utvecklingsprocess kring pedagogens ansvar och ledarskap samt lärmiljöer.

När Peter ringde till Jeanette och frågade om det fanns någon möjlighet för Västra Ramlösa förskolor att anordna nätverksträffen sa Jeanette Ja utan att tveka. Dels för att hon, som hon själv säger, är en Ja-sägare men också för att hon tyckte att nätverket passade väldigt bra in i förskolornas utvecklingsarbete.

Jeanette ser det som värdefullt att dela med sig utanför förskolan och staden. Att få visa det du gjort och berätta hur du arbetat i nya sammanhang, för att få höra andras röster om det du berättar och få nya sätt att tänka och förstå saker på.

Under nätverket bjuder pedagoger från de olika förskolorna på två fördjupande berättelser från verksamheten kopplade till temat. Alla fyra förskolor tar också emot studiebesök av deltagarna och tid för reflektion kring dokumentation och studiebesök ges både i reflektionsgrupper och på egen hand.

Jeanette står längst fram och håller en presentation
Jeanette Månsson, förskolechef Västra Ramlösa förskolor.

– Det vi har försökt bygga upp är just det ömsesidiga lärandet, den ömsesidiga dialogen och att få pedagogiska diskussioner. I det arbetet behövs reflektioner och stöd från andra kompetenta och nyfikna pedagoger och där är nätverket en guldgruva, säger Jeanette.

Förskolorna delar också med sig inom sina egna väggar. Sedan tre år tillbaka har de till exempel arbetat med något som de kallar för Pedagogiska måndagar.

– Det är inte helt okomplicerat att få till våra måndagsmöten som vi har med pedagoger från alla våra fyra förskolor. Första året var det lite svettigt innan alla förstod syftet med att vi skulle göra det här. Men nu är det ingen som ifrågasätter det, för det ger så mycket, säger Jeanette.

Eva Ringqvist, försteförskollärare på Birkagatans förskola, tycker att det på mötena har blivit ett klimat mellan pedagogerna där ingen behöver känna sig rädd för att misslyckas eller tycka fel.

– Ibland kan det vara så att du inte hunnit läsa riktigt allt som var planerat men du läser det du hinner och deltar med det du kan. Precis som idén med nätverket så kan alla bidra med något men alla kan också få någonting tillbaka, säger Eva.

Hur har det varit att vara med och arrangera nätverket?
– Jag har inte varit med och styrt upp sådana här saker tidigare så det har varit jätteroligt och intressant att vara med i arbetsgruppen. Det är roligt att dra i olika trådar och lära känna nya kontakter. Allt från att få bidrag i form av choklad, till att ordna med Dunkers kulturhus som erbjuder gratis lärarvisning för våra besökare i utställningen Pettsson, säger Eva.

– Jag har också kommit närmre mina kollegor från de andra förskolorna i området och det är guld värt att ha kollegor utöver de på den egna förskolan. Det gör att du kan växa mycket mer. Jag kan gå till olika pedagoger som är bra på olika saker. Det tycker jag är så bra i det här området att vi hjälper varandra och delger varandra, det är riktigt roligt.

Studiebesök på Västra Ramlösas fyra förskolor

Som en del i nätverket får alla deltagare följa med på ett besök på en av de fyra förskolorna. Där får de ta del av förskolornas lärmiljöer, ställa frågor och inspireras. På Birkagatans förskola får deltagarna utmaningen att under besöket fundera på frågan:
Syns det att vi lyssnar på barnen i vår lärmiljö? Kan du se lyssnandet i miljön?

– Jag började här för ett år sedan och det har hänt väldigt mycket på den korta tiden och jag är stolt över vår förskola. Vi tänker mycket på miljön och att det ska vara tillgängligt för barnet på de olika sätten. Vi vill att barnet ska äga sin dag. Målet är att de ska kunna göra sina egna val utifrån sina förutsättningar, säger Eva.

På vilket sätt tycker du själv att det syns att ni lyssnar på barnen?
– Möbler och material har förändrats. Barnen får hjälp genom miljön där de blir inspirerade av det de ser. Det är ett pågående förändringsarbete och jag är stolt över pedagogerna som funderar mycket och ändrar sitt tankesätt. Och det tar ju tid, det är en process. Det är en resa vi gör tillsammans. Det är en förskola i utveckling med jättemycket potential.

Efter rundvandringen på förskolan får besökarna skriva sina reflektioner i ett reflektionsprotokoll. Åsikter, tankar, diskussioner och reflektioner används sedan som underlag i diskussioner och ges på så sätt tillbaka till pedagoger och barn på förskolan.

En inramad tavla på väggen omringad av teckningar och citat av barn
Vad tänker och säger barnen om konsten?

Hållbar Framtid – ett upprop för ekologisk hållbarhet och projekterande

Arbetet med Hållbar Framtid är en gemensam arbetsinriktning för förskolor och skolor över hela landet. Temat presenteras på nätverket av Carina Wällstedt-Johansson, pedagogista i Helsingborg.

– Detta är en resa som startar nu! Ett upprop för Hållbar Framtid.

Det är ett upprop till lokala, regionala, nationella och internationella nätverkare med uppmaningen att “Världen behöver en ny berättelse – låt oss vara med och bidra till den!”

För att sätta fokus på en hållbar framtid utgår arbetet under de två nätverksdagarna från följande frågor:

Hur arbetar vi med våra barn för att uppmuntra hopp och framtidstro?
Hur lyssnar vi på barnens tankar och teorier?
Hur ställer vi oss i nära relation med miljö, material och varandra?
Hur ger vi plats för barnens utforskande och undersökande?

Av Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten