Hållbar nutid och framtid på förskolorna i Ängleholm

På förskolorna i Ängelholm har några fokus på Hållbart arbetssätt.
På uppstartsdagar har pedagogerna haft olika aktiviteter med fokus på att få igång dialoger kring hur arbetet kan bedrivas ute i verksamheten.
Som central pedagog har jag haft möjligheten att få ta del av detta arbete.

I fredags var jag på förskolan Norregården och hade en föreläsning som inspiration.

Ett område som spänner över många inriktningar. De har bjudit in mig till sin uppstartsdag då vi tillsammans för dialoger kring detta.

Fil 001

Då det skrivs om hållbart arbetssätt beskriver man det ur tre perspektiv. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
De tre perspektiven som måste samarbetar i harmoni för att en förändring ska ske.
Hållbar utveckling handlar om relationen mellan människa och miljö. Relationsproblem=miljöproblem.
Fråga man kan ställa sig är vad är ett miljöproblem för just dig.

Det har arbetats sedan 1980-talet med miljöprogram och 2015 togs 17 globala mål vid FN:s toppmöte. Namnet på dessa mål är Agenda 2030.
I våra styrdokument står det Att all utbildning i Sverige skall genomsyras av begreppet för hållbar utveckling.(SOU 2004:104)

Utmaningen på förskolan är att tänka på hur barnen blir bärare av kunskapen kring människa och miljö.
Kan det vara så att man måste ha en relation till omvärlden för att vilja vårda den?
Vilka dialoger ska man ha och hur får man syn på det lilla i det stora. Att som vuxen kunna lyssna utan att ha färdiga svar utan svara utifrån barnens tankar.

Att förundras över hur naturens värld fungerar och är uppbyggd. Vet ni hur humlans värld är uppbyggd? Humlans värld, ett feministiskt kollektiv.
Ni kan läsa i Stefan Edmans bok Förundran, tankar om vår stund på jorden där han berättar om just humlan.

Fil 000

Vad kan förskolan bidra med?

Allt måste enligt vår mening börja med ett mentalt perspektiv.
Vi måste tänka om. Synsättet att ekonomiskt tillväxt är skild från naturen och att miljöfrågor står i vägen för den mänskliga utvecklingen är föråldrat.

Det är faktiskt tvärtom.

Välfärden kräver att vi återknyter våra samhällen till biosfären. De system som upprätthåller liv på jorden- från ett stabilt klimat till en rik biologiks mångfald- är förutsättningar för moderna ekonomier. 

Hållbarhet är nyckeln till välfärd
Johan Rockström Mattias Klum

Arbetet med Kemikaliesmart förskola, sociala relationer, hur tar vi hand om vårt skräp är några inriktningar att jobba med.
Barn måste få möta den värld som de ska förstå sig på och lära sig i, om, för och med.

Kreativa händer. Jobba med handen som undersökande och skapande. Vi lever i ögats värld just nu till stor del av dagen.
Att få upptäcka med hela kroppen, att röra vid skapar olika minnen och tankar.
Att stanna upp och ta tid att utforska och vara innovativ på Varföret. Att få syn på det lilla i det stora.

Ett viktigt arbete som har startats upp på förskolan för ett hållbart nutid och en hållbar framtid.

Rose-Marie Karlsson
Central förskolepedagog