Handledning tillsammans med NT-utvecklarna

Idag var det dags för andra planeringsträffen med pedagoger som undervisar i årskurs 3 på Förslövs skola. Detta läsår har vi NT-utvecklare fått i uppdrag att träffa och erbjuda handledning till alla pedagoger som undervisar 1-3. Rektorerna har bestämt att det ska finnas pedagoger på varje skola i kommunen som har tagit stöd/hjälp av oss i sitt arbete med natur & teknik.

Vårt uppdrag är att handleda pedagogerna i sådant som de själva känner att de behöver utveckla eller att pedagogerna i samråd med sin rektor kommit fram till vad de behöver utveckla i sin undervisning när det gäller natur- & teknikämnen. Vårt uppdrag innebär också att vi kommer ut och stöttar pedagogerna vid något tillfälle i elevgruppen och håller i någon del av undervisningen. Detta för att pedagogerna ska få möjlighet att höra samtalen mellan eleverna och få möjlighet att se lärande utan att behöva tänka på själva undervisningen.

Vi startar oftast med en första träff för att presentera oss och vårt uppdrag. Vi lyssna in pedagogernas egna tankar och idéer kring arbetsområde och utvecklingsområde. Där efter arbetar vi fram ett förslag där vi utgår ifrån läroplanens innehåll. När vi sedan träffas igen brukar vi oftast presentera ”ett flöde” eller en struktur som gör att pedagogerna får en ”knuff” framåt & känner sig inspirerade för att komma igång med sin pedagogiska planering.

  • Pedagogisk planering – välja innehåll
  • Begrepp – välja ut lämpliga för kunskapsområdet
  • Tidigare kunskap hos eleverna – koppla ihop med nya arbetsområdet – utveckling
  • Ta ställning till olika aktivitet, förslag från NT-utvecklarna, ta fram egna aktiviteter
  • Fundera kring bedömning – hur ser lärandet ut, när vet ni det? Formulera!
  • Dokumentation, eleverna & pedagogerna
  • Tidsplan
  • Fundera vid vilken/vilka moment/tidpunkter i arbetsområdet som NT-utvecklarna ska komma ut i elevgruppen

En del pedagoger kan med hjälp av dessa punkter komma igång själva med sitt arbetsområde. Andra pedagoger vill ha fortsatt stöttning via mail eller att vi kommer ut för ytterligare en träff innan arbetsområdet startar igång.

Pedagogerna i Förslöv har bestämt sig för att köra igång ett arbetsområde som ska beröra kraftöverföring kopplat till kroppen & vardag då de snart arbetat klart kring kroppen med bland annat fokus på skelettet och dess rörelser. De tänker att arbetsområdet ska avslutas med att eleverna får göra sprattelgubbar av sig själva och att NT-utvecklarna kommer ut i uppstarten av detta moment.

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans med pedagoger och årskurs 3 i Förslöv.

”May the force be with you” (citat av Yoda, Star Wars)

Läs alla blogginlägg från NT-utvecklarna i Båstad

Vi som skriver på bloggen är Maria Lejon och Karin Höjman, NT-utvecklare i Båstads kommun. Vi har som uppdrag att inspirera kommunens lärare i naturvetenskap och teknik och att genomföra en varierad och ändamålsenlig undervisning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa lustfyllda situationer i meningsfulla sammanhang och utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt. (Obs. Bloggen uppdateras inte längre)