Högastensskolans arbete med att integrera maten i undervisningen

Högastensskolan är ett levande exempel på hur maten och måltiden kan integreras i skolans övergripande arbete, hur maten får en viktig och central roll i arbetet med hållbar utveckling. Men varför det tänker kanske du? Jo, för är det något vi kan vara överens om är det att maten har en betydande roll i vårt arbete med att nå de 17 globala målen i Agenda 2030 och därmed spelar stor roll för allt vårt hållbarhetsarbete.

För att försöka integrera maten i undervisningen beslutade Mia, skolans spanskalärare och miljörådsansvarig, att starta upp en projektgrupp för skolans SmartMat-arbete tillsammans med kocken Sanne, bestående av 5 elever som nu alla ingår i skolans nystartade miljöråd.

Hela miljörådet bestående av Amanda, Tindra, Ayla, Algot och Alva.

– Ideén till miljörådet kom när vi började arbeta med SmartMat projektet. Istället för matrådet med representanter från varje klass ville vi ha en mindre grupp elever med fokus på SmartMat. Fördelen är att det är lättare att träffas ofta och allas ideér och tankar kommer fram. Vi jobbar ihop som ett team. Jag är stolt över våra drivna och engagerade elever, säger Sanne.

Hur kan ett miljöråd arbeta med SmartMat?

Alva och Amanda hjälper till att laga mat i skolans kök under sitt studiebesök.

Miljörådets elever fick i uppdrag att göra ett studiebesök i skolans kök. Studiebesöket skulle sedan sammanfattas av eleverna och spridas till övriga elever på skolan. Det gjorde eleverna genom att ta fram en presentation om hur kockarna och måltidspersonalen arbetar, varför det serveras grönsaksbaserad mat och hur man kan tänka för att minska matsvinnet. Denna presentation fick sedan skolans 25 klasser lyssna till, för att öka kunskapen och medvetenheten bland eleverna kring matfrågan. Efter varje presentation delades eleverna in i mindre grupper då de fick diskutera vad de själva kunde bidra med för att minska matsvinnet. Som belöning för detta hårda arbete, ordnade måltidspersonalen på skolan en woklunch som tillagades utomhus, till elevernas stora glädje.

Alva och Rektor Liselott under provsmakningen.

Men arbetet slutade inte där, Sanne gav miljörådet i uppgift att komponera ihop en vegetarisk veckomeny. Eleverna fick sedan tillaga sin meny tillsammans med hemkunskapsläraren Josefine och skolans lärare fick äran att provsmaka menyn. Nästa steg blir att låta eleverna tillsammans med måltidspersonal och kock tillaga deras egenkomponerade vegetariska veckomeny i skolans kök. De ska då bjuda samtliga 600 elever på sin mat.

Eleverna i projektgruppen för skolans SmartMat-arbete hade också önskat mer lättillgänglig information om det aktuella matsvinnet på skolan och information om dagens lunch, vilket resulterat i att man ordnade en tv-monitor i skolrestaurangen med den efterfrågade informationen. Tv-skärmen används också flitigt till att till exempel visa information om tävlingar som Resterkocken, Kartongmatchen men också arbetet som miljörådet gör.

Miljörådet har nu ett aktivt samarbete med skolans kök vilket också resulterat i att de fått provsmaka nybakade matbullar gjorda på matvete som blivit över efter en lunch och kökets egen nutella gjord på dadlar och smörbönor. Tanken med samarbetet är att eleverna ska vara delaktiga i arbetet med att ta fram nya klimat- och svinnsmarta recept men också se sin viktiga del i att minska matsvinnet.

Ett annat sätt att integrera maten i undervisningen är genom arbetet med att samla in Helsingborgs ”matminnen” som Högastensskolans elever kommer att bidra till. Arbetet görs i samarbete med Fredriksdals kulturpedagoger och SmartMat. Eleverna kommer att få en inblick i hur man åt förr (med särskilt fokus på 1950–60-talet), vad husmanskost egentligen är och titta på mat ur ett historiskt perspektiv. Eleverna får lära sig intervjuteknik inför uppdraget att besöka ett vårdboende och intervjua boende om vad de bär på för matminnen. Syftet är att sätta maten i relation till vad vi åt förr, vad vi äter idag och vad vi kommer tänkas äta i framtiden. Tanken är också att omvärlden ska få ta del av elevernas insamlade berättelser som därför kommer att ställas ut i någon form på Fredriksdal under vårterminen 2020.