Idrottslärarens grej är Grej of the Week

Marko Luttinen är idrottslärare och förstelärare inom fritidshem på Ringstorpsskolan. Han är en av många pedagoger i Sverige om har anammat Micke Hermanssons koncept Grej of the Day. Marko har dock sin egna twist, G.O.T.W (Grej of the week) eftersom han inte träffar sina elever varje dag.

Grej of the week på idrottenMarkos G.O.T.W är kopplat till läroplanen, men självklart lyfts idrottsprofiler upp också. För enkelhetens skull har han tagit bort några delar av Hermanssons modell, så som anteckningsböcker, bilder och presentation.

– Genom att jag skalar bort vissa moment så får jag också med alla elever, då risken är att några tappas på vägen. Det ska också vara smidigt då vi är i en idrottshall, säger Marko.

Istället har han en mindmap som han utgår från vid mötet med eleverna, precis som vid G.O.T.D så finns denna uppsatt i klassrummet. Samlingen på idrottslektionen är en sedvanlig ring, i vilken det är knäpptyst. Det är nästan kusligt. Marko öppnar lektionen och inleder med dagens ledtråd som för dagen är: Dallas, Kuba och Rymden. Ledtrådarna vävs samman med de frågor som barnen ställer och de felaktiga svaren lämnas inte åt sticket utan tas upp tillsammans. Svaret denna vecka var JFK. Barnen stämmer upp i ett ”Ahaa!”

Under genomgången blandas all möjlig information kring JFK och hans företeelser, det blandas skratt och frågor. Händerna verkar aldrig ta slut och Marko måste be alla ta ner, annars hinner de inte med resten av idrottslektionen.

Att stimulera elevernas nyfikenhet

Eleverna har sedan i höstas avverkat flera olika ämnesområden, exempelvis Apollo 13, Elvis Presley, Pyramiderna, Ingmar Stenmark, Jenny Lind och Elisabeth Tower. Precis som i ursprungsidén med G.O.T.D så är beröringspunkterna viktiga, det är det som skapar ett mervärde och stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till att lära menar Marko.

Vid frågan om vad eleverna tyckte om sin lärares nya upplägg utbrast ett enhälligt: BRA! Intresset har blivit så stort att även föräldrar som Marko springer på, inte undrar över hur skoldagen varit, utan istället undrar om han har någon ny ledtråd.

Ledtråd till nästa lektion är: Insektsälskande världsmästare. Kan du?

G.O.T.D på Markos vis med Grej of the Week G.O.T.W

  • Ledtråd/ar
  • Mindmap
  • Kuriosa
  • Frågor
  • Beröringsnät

Läs mer om Grej of the Day