Lärande för hållbar utveckling

I den här filmen förklaras begreppet Lärande för hållbar utveckling. I filmen får du träffa Robin Baltersen, samordnare på Maria Parkskolan, Karin Jonsson Agardh, miljöombud på Dalhems förskola och Inger Fuchs, miljöombud på Västra Ramlösa skola. Berättarröst är Emma Sjöberg, miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Varför behöver vi arbeta med lärande för hållbar utveckling i skolan och vad är egentligen handlingskompetens? För att försöka räta ut ett par frågetecken har vi tagit hjälp av några av Helsingborgs fantastiska miljöombud som i den här korta filmen förklarar begreppen och kopplar till ett exempel från verkligheten.

Vi lever i en värld som står inför stora utmaningar när det gäller såväl vår ekonomi, våra sociala förutsättningar som vår miljö. För att tillsammans se till att framtiden blir mer hållbar behöver vi våga tänka nytt och vara beredda på att det kommer innebära förändringar i vårt sätt att leva. Men hur ska skolan och undervisningen utformas för att förbereda våra elever för den här utmaningen? Hur rustar vi våra elever för imorgon och hur gör vi dem redo att bygga för i övermorgon?

Det är det här som kallas Lärande för hållbar utveckling.

Handlingskompetens

För att kunna skapa en hållbar utveckling behöver vi arbeta för att eleverna utvecklar handlingskompetens. Handlingskompetens kan beskrivas bestå av tre lika viktiga delar. Kunskap, möjlighet att påverka och motivation. Handlingskompetens är alltså att veta, kunna och vilja. När vi kopplar det till vårt befintliga ämnesinnehåll så skapar vi förutsättningar för lärande för hållbar utveckling.