Malin jobbar för att skapa likvärdighet i skolan för elever med hörselnedsättning

På Elinebergsskolan i Helsingborg finns Hörselspåret. Det innebär att elever med hörselnedsättning går tillsammans med normalhörande elever i en miljö anpassad för hörselnedsättning. Malin Dahl är audionom på skolan och jobbar med att stötta elever med hörselnedsättning och deras pedagoger.

Malin Dahl, audionom på Elinebergsskolan

I Pedagogsajtens Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Malin Dahl, audionom på Elinebergsskolan. Malin jobbar för att skapa likvärdighet och ge goda förutsättningar för elever med hörselnedsättning att nå målen i skolan, men även att ge eleverna de verktyg som de behöver för att klara sig som hörselskadade i samhället.

Läs alla Nyfiken på-artiklar här.

Hej Malin! Vad innebär det att jobba som audionom på en skola?

– Jag ingår i ett hörselteam på skolan där vi har olika professioner. Jag arbetar utifrån audiologiskt förhållningsätt, både kring akustik, hörteknik, hörselpedagogik och psykosocialt. Jag gör rekommendationer och bidrar med strategier till skolan när det gäller tillgängliga lärmiljöer, genom exempelvis ljudförbättrande åtgärder och fysiska anpassningar av lokaler. Jag ger stöd kring användandet av hörselteknisk utrustning samt utvecklar och kvalitetssäkrar den egna verksamheten. Målet är att skapa förutsättningar för elever med hörselnedsättning på skolan.

Hur jobbar ni på Elinebergsskolan med hörselspåret?

– Elever med hörselnedsättning behöver stödinsatser på olika sätt för att motverka konsekvenserna av hörselnedsättningen. Det är därför oerhört viktigt att skapa goda förutsättningar för en lärandemiljö som är anpassad utifrån elever med hörselnedsättning. Här på Elinebergsskolan får våra hörselelever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen likvärdigt övriga elever genom att till exempel

  • få tillgång till en optimal ljudmiljö
  • mindre undervisningsgrupp
  • bli medveten om hörselnedsättningens konsekvenser och få strategier att hantera svåra kommunikationssituationer
  • bli accepterade och respekterade av sin omgivning
  • utveckla ett stärkt självförtroende.

Finns det några fördelar för normalhörande barn att gå i en hörselanpassad klass?

– Ja, det finns massor. Allt som är bra för elever med hörselnedsättning är också bra för andra elever. Det finns tydliga inlärningsvinster av en förbättring av den akustiska skolmiljön. T.ex. ska elever som har svenska som andraspråk och elever med NPF ha samma klassrumsakustik som elever med hörselnedsättning. Hörselpedagogiken i sig ger ju också en tydlighet på många sätt som är bra för alla elever till exempel turtagning, bildstöd, skriva ner viktiga saker på tavlan med mera.

När jag var och besökte dig så märkte jag att det var väldigt lugnt i klassrummet och bra arbetsro. Har du några tips på hur man kan skapa det lugnet även i klasser där man inte har barn med hörselnedsättning?

– Det finns en mängd saker som gör att man kan skapa lugn i sin klass. Men för att nämna några är till exempel vikten av goda relationer en betydande del. Både mellan elever och pedagog men även att man lägger mycket vikt och tid på att skapa goda relationer eleverna emellan. Andra betydelsefulla komponenter för ett lugn i klassrummet är en tydlig förväntan samt struktur om vad som kommer att hända. Att anpassa arbetssätt utifrån elevernas olika behov.

– Sedan behöver man alltid anpassa akustiken på olika sätt i klassrummet. Det vanligaste ljudproblemet i skolan är att ljudnivån är för hög. Se till att minska de lågfrekventa ljuden eftersom de har en maskerande effekt på talet. Extra viktigt är att dämpa taket men även väggar.

Vad tycker du är absolut viktigast när man jobbar med elever som har en hörselnedsättning? 

– Det är svårt att bara ange en sak men lärarna spelar en oerhört viktig roll. Att de har kunskap och vet vilka konsekvenser en hörselnedsättning kan ge. Hur man kan anpassa lärmiljön på bästa sätt. Allt som vi gör för våra hörselelever, det tydliga arbetssättet som vi har på skolan, gynnar även andra elever. Det är det som är så fantastiskt med hörselspåret på Elinebergsskolan.

Nu har det precis varit ett härligt sommarlov. Vad tar du med dig från läsåret 21/22 och in i 22/23? Har du något speciellt minne?

– Det finns många fina minnen att välja bland, men några av de finaste stunderna kommer från våra gemensamma hörselutflykter, där våra elever stärker sin hörselidentitet och hörseltillhörighet och får känna en fin gemenskap. Från de allra yngsta eleverna till de äldsta. Vi arbetar ju mycket kring empowerment, det vill säga att stärka individens egen förmåga att hantera sin situation, att påverka och styra sin egen vardag och stärka sina egna resurser. Detta är en del i det arbetet.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Jobba i Helsingborgs stads skolor?