Molekylernas rörelse blir rörelse i klassrum

NT-utvecklarna har denna vår haft många projekt igång i Båstad kommun, och nu var turen kommer till Västra Karups skola. Pedagogerna i år 1 och 2 önskade att få arbeta med innehåll kring vatten på ett ”nytt” sätt för pedagogerna.

Ett av NT-utvecklarnas mål är att arbeta med pedagoger för ökad måluppfyllelse. Det innebär att vi inte kommer ut och arbetar med sådant som pedagogerna redan känner sig bra på eller sig trygga med.

Pedagogerna ska känna att de utvecklas för sitt klassrum tillsammans med sina elever med hjälp av vår handledning. Vi arbetar oftast tillsammans med en planering och i denna sätter vi stort fokus på att pedagogerna väljer ut lämpliga begrepp och att dessa sedan används av alla som undervisar på ett strukturerat och tydligt sätt.

Pedagogerna i årskurs 1-2 i Västra Karups skola i Båstad kommun kände att de i flera år har genomfört samma typ av experiment och har haft liknande genomgångar och under våren önskade de ny ”input” från NT-utvecklarna.

Vattnets egenskaper och faser

Pedagogerna i Västra Karup valde att fokusera på följande begrepp:

Fast, flytande, gas, ånga, smälta, kondensera, avdunsta, frysa, smälta, stelna, smälta, mindre än, större än, kyla, vattnets egenskaper

Det är många begrepp som ger möjlighet till att fördjupa och vidga kunskaperna hos de elever som har tidigare erfarenhet kring vattnets faser men även att de elever som inte har det lika lätt faktiskt har fått höra begrepp som är lite svårare. Pedagogerna vill i detta kunskapsområde att eleverna ska utvecklas i förmågan ”genomföra systematiska undersökningar”. För att ge pedagogerna ny ”input” blev det en workshop där NT-utvecklarna presenterade försök som ingen av dem tidigare kommit i kontakt med.

Röd is får smälta i varmt respektive kallt vatten.

Vi diskuterade också hur man kunde få in alla de begrepp som de valt ut för kunskapsområdet på ett naturligt sätt och hur de även med hjälp av begrepp som molekyler och energi kunde gå ännu mer på djupet för de elever som kommit längre.

Stearin är ett snabbt sätt att upptäcka begreppen ”smälta” och ”stelna”.

Fick experimentera och diskutera

Pedagogerna kände sig nöjda med de nya försöken och med de tillhörande diskussionerna som vi hade. Veckan efter blev det dags för pedagogerna att genomföra försöken i sina klasser och NT-utvecklarna fick även möjlighet att träffa alla elever och genomföra vattnets kretslopp med petflaska i små elevrupper. Innan NT-utvecklarna åkte hem fick eleverna även vara med och dramatisera vattenmolekylernas rörelse i de olika faserna.

Begrepp när vi undersöker vattnets kretslopp i en petflaska.

Pedagogerna i Västra Karup jobbar vidare med sina elever och med molekyler i rörelse.  Under den kommande veckan blir det fler försök och diskussioner om faserna hos både vatten, stearin och andra ämnen. Molekyler i rörelse är spännande och det blir rörelse i klassrummet och elevernas tankar!

Maria Lejon och Karin Höjman

NT-utvecklare i Båstads kommun

Läs fler inlägg i denna blogg: NTutvecklarna i Båstad