Nyfiken på Anette Bergmasth – prisnominerad för sitt demokratiarbete

Skolledargalan är en årlig gala, konferens och mötesplats för skolledare i hela landet. Varje år nomineras skolledare för att uppmärksamma deras viktiga arbete. En av de nominerade i år är Anette Bergmasth, rektor på Elinebergs förskolor, som är Ängslyckans förskola, Jordbodalens förskola och Lantmätarens förskola. Vi blev såklart nyfikna på att höra mer om Anette och hennes arbete. 

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Anette Bergmasth på frågor.

Du blev nominerad inom kategorin ”Årets demokratiarbete”, kan du berätta lite vad ert demokratiarbete innebär? 

Vårt demokratiarbete är grunden i vårt system. De demokratiska värden som våra samhällen bygger på. Allas lika värde, alla människors rätt att påverka och kunna bestämma över sitt eget liv. Vår roll i det är att lyfta och uppmärksamma barnens inflytande. Vi vuxna glömmer ibland barnen men de är framtiden. Vi måste träna dem i vad demokrati är och vad det innebär. De måste få uppleva och känna vad det är. Att deras röst också är viktig. De måste få möjlighet att träna förståelse och kunna utveckla samspelet med andra människor. Att lära sig att dina åsikter och dina tankar är lika viktiga som mina.  

Utöver det jobbar vi konkret med de globala målen, så barnen vet vad det är. Vi står för enorma utmaningar i framtiden som vi inte ens kan tänka tanken på än och det är våra barn som kommer att få handskas med det här. Då måste vi rusta dem för det samhället vi lever i. Vi jobbar också mycket med barnkonventionen, den är ju lag. Det är viktigt att barnen vet vad de har för rättigheter, men också skyldigheter.  

Vilken roll har du i demokratiarbetet på era förskolor?  

Min roll är att vägleda och hjälpa pedagogerna genom att ge dem nycklar eller verktyg för att fullfölja demokratiuppdraget men de måste också själva våga träna och fundera på vad uppdraget innebär.  

Utöver det har jag introducerat ett förhållningssätt som vi verkligen använder och det heter Spiral of inquiry. Jag skulle beskriva det som en guide som förändrar hur du lär och leder. Det handlar om att som ledare måste du kunna syna dig själv från ett utanförperspektiv. Om man bara tittar på spiralen är det ett laborativt utforskande med lärandet i centrum. Det vi på våra förskolor vill göra är ju att lyfta vår profession.  

Varför är det viktigt att arbeta med demokratiarbete?  

Det som är viktigt, det vi tittar på, är att titta på vad forskning säger. Allt är forskningsorienterat. Vi hittar inte på att det är viktigt att arbeta med demokratifrågor utan det är att förhålla sig till vårt uppdrag. Tyvärr hamnar det lätt i skymundan av olika anledningar men det är trots allt så att förskolan vilar på en demokratisk grund. Det är kärnan av allt vi gör och hela vårt samhälle. Därför är det så himla viktigt i det vi gör. Vilket samhälle vill vi ha framåt? Vi ska rusta våra barn för det föränderliga samhället, då måste vi visa hur demokrati fungerar också.  

Vilka tips har du till den som vill börja arbeta med demokratifrågor i sin verksamhet?

Jag skulle säga att första steget är att våga titta på sin egen verksamhet. Börja där. Vad är kärnan i er verksamhet? Jag gick en utbildning på Uppsala universitet förra året inom Spiral of inquiry och blev nyfiken på att implementera den i verksamheten. Vi började titta på vad vi verkligen gör i verksamheten, vad vi ska göra och hur vi får snurr på det hela. Vi är bara i startgroparna i det hela men det finns en sån kraft hos oss och en vilja hos mina pedagoger som är otroligt stark att vilja göra detta på riktigt vilket har varit jätteroligt. Motivera medarbetarna – de gör skillnad på riktigt!  

Är man nyfiken på vad Spiralen innebär får man jättegärna maila mig, jag berättar gärna mer. Slutligen så har man som jag nämnt innan alltid både de globala målen och barnkonventionen att luta sig mot. 

Varför tror du att du blivit nominerad?  

I grunden är det nog för att jag vågar stå för de demokratiska värdena. Att jag alltid hjälper pedagogerna och stöttar dem i den komplexa värld vi lever i. Här på Elinebergs förskolor skapar vi tillsammans barnens bästa. Barnen är här och nu, inte igår och inte imorgon. Lärandet och identiteten byggs nu hos våra barn.  

Sen att jag verkligen vill lyfta vår profession. Vi måste våga det.