Nyfiken på Tony Mufic – utbildningsdirektör

Tony Mufic är sedan ganska exakt tre år sedan utbildningsdirektör på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. En av hans medarbetare i förvaltningen ställde ett par nyfikna frågor till honom.

Vilka områden anser du vara våra styrkor och vilka är våra utvecklingsområden generellt sett i Helsingborgs stads skolor (och utifrån din egen erfarenhet)? 

Vi har många styrkor, men vår främsta tillgång är medarbetare som varje dag gör sitt bästa för att barn och elever ska lära sig så mycket som möjligt. Våra rektorer och medarbetare är självständiga och tar ett stort ansvar för utveckling av förskolor, fritidshem och skolor. Staden är tillräckligt stor för att vi ska kunna stödja våra verksamheter med central kapacitet som Pedagogiskt center, elevhälsa, juridik, FoU, HR, ekonomi, kommunikation med mera. Den största utmaningen är att få fler elever behöriga till gymnasiet. Att klara skolan är att ge sig själv goda livschanser.

Om du fick drömma och inte behövde förhålla dig till varken lokala politiker eller Skolverkets regler – hur skulle du beskriva din drömskola?

Min drömskola är en skola som utvecklar människor som är till glädje för själva och sin omgivning. Jag tycker inte det finns så mycket mer meningsfullt än att jobba med barns framtid och jag tycker vi har många drömskolor i staden.

Vilka är rimliga delar av ovan att applicera här i vår stad?

För att klara att möta upp befolkningsprognosen med fler yngre och äldre invånare samt en krympande ekonomi behöver vi samarbeta mycket, göra rätt prioriteringar och arbeta smart. Samtidigt som våra förutsättningar kan komma att vara kämpiga några år framåt ska vi minska skillnaden mellan skolors resultat.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Tony Mufic på frågor han fått av Marina Ljungdahl Karlsson – utvecklingspedagog.