Nyfiken på Vildana Basic – förstelärare Gantofta skola

Vildana Basic brinner för att det som pågår i klassrummet ska ha en koppling till samhället utanför skolans väggar. Läs om hur hon tänker och arbetar kring SSA på Gantofta skola.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången berättar Vildana Basic, förstelärare på Gantofta skola om sitt SSA-arbete på skolan.

Hur kommer det sig att du har ett intresse för SSA?

– Personligen har jag alltid tyckt att det är viktigt att sätta elevernas utbildning i ett större sammanhang. Det vi gör i klassrummet med eleverna skall vara aktivt så de känner att de får vara med och påverka i samhället. När jag undervisade i förskoleklass utmynnade elevernas arbete under läsåret alltid i en årlig utställning på stadsbibliotek där allmänheten kunde lära sig av det som eleverna jobbat med. Då fick eleverna se hur det de gör i klassrummet kan påverka omgivningen.

– Olika elevarbeten har ofta lett till olika samarbeten med verksamheter utanför skolan, både lokala och nationella, där elever fått möta olika yrkesroller och få inspiration till framtida val.

Visste du själv mycket om SSA innan du gick djupare in på det?

– Varje lärare och pedagog jobbar med SSA men kanske inte alltid har egen insikt att de gör det. Det handlar om att hjälpa eleven att se och förstå sig själv (vad hen gillar och kan) och hur hen kan använda och utveckla sina styrkor för att nå en vision hen har för sin framtid, en vision som ändras och utvecklas under hela livet.

Hur ser arbetet ut idag på Gantofta skola med SSA?

– Arbetet på skolan är på god väg. På skolan har vi en SSA grupp med lärarrepresentanter från de olika stadierna samt SYV. Vi leder SSA arbetet på skolan och följer upp arbetet med SYVs aktivitetsplan.

– Jag samarbetar mycket med mina förstelärarkollegor på skolan. Med våra respektive uppdrag i fokus samarbetar vi för att inspirera kollegor i deras arbete och på så sätt öka studiemotivation och arbetsro hos eleverna.

Hur vill du utveckla hur ni jobbar på Gantofta skola?

– Jag vill fortsätta utveckla arbetet så att samtliga kollegor ska känna att SSA inte är något nytt utan snarare ett sätt att namnge arbetssätt och processer i den inspirerande undervisningen som de redan gör. Under det kommande läsåret, 2021 – 2022, är planen att personalen på skolan ska titta närmare på begreppen insikt, utsikt och framsikt. Tre viktiga begrepp för karriärlärande och undervisning.


Vill du veta mer om hållbar utveckling i skolan kan du besöka Vildanas FB-sida om ämnet:

https://www.facebook.com/Hallbarutvecklingiskolan