Pedagogpoesi

Palle Drakenberger jobbar på elevhälsan i Helsingborg och diktar om läraryrkets glädje.


Som en lek leder vi varandra

I ett kollegialt flöde av hjälpsamhet

Närvaro i ett varsamt perspektiv

Inför varandras olikheters styrkor.

Detta systematiska och kunskapsfördjupande arbetssätt

har sin grund i berättarkonsten och

lyssnandets mångtusenåriga historia.

Samtalet börjar i mötet

där vi med omtanke ser skillnadernas kraft och tillgång

Varmed det mesta blir möjligt att få drömma om att uppnå.

Ditt vägvisande stöd ger trygghet och tillit på resan

Läraryrkets glädje sprider sig som toner i vatten.


Palle Drakenberger
, elevhälsan Helsingborg
palle.drakenberger@helsingborg.se

Mer stöd och inspiration i skolans värdegrundsarbete.