Pedagogpoesi

Olweusinstruktör Palle Nyberg diktar om läraryrkets glädje.


Som en lek leder vi varandra

I ett kollegialt flöde av hjälpsamhet

Närvaro i ett varsamt perspektiv

Inför varandras olikheters styrkor.

Detta systematiska och kunskapsfördjupande arbetssätt

har sin grund i berättarkonsten och

lyssnandets mångtusenåriga historia.

Samtalet börjar i mötet

där vi med omtanke ser skillnadernas kraft och tillgång

Varmed det mesta blir möjligt att få drömma om att uppnå.

Ditt vägvisande stöd ger trygghet och tillit på resan

Läraryrkets glädje sprider sig som toner i vatten.


Palle Nyberg
, Olweusinstruktör
palle.nyberg@helsingborg.se

Läs fler inlägg i denna blogg: Olweusbloggen