Värdegrund

Här kan du få stöd och inspiration i skolans värdegrundsarbete. Här finns länkar till lektionsmaterial, fördjupningsmaterial, aktuella utbildningar och rapporter och forskning.

Lektionsmaterial

Lektionsmaterial normer och värden

Lektionsmaterial trygghet på nätet

Fördjupning

Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Den 23–25 november är det dags för Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) och i år arrangeras dagarna på Helsingborg Arena.

MR-dagarna är ett forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. Det är en utmärkt möjlighet för oss att ta del av kunskap och inspiration i arbetet med lika möjligheter för alla.

Du som är lärare har möjlighet att delta med klassen till skolpris och du som arbetar i Helsingborgs stad har möjlighet att boka biljett med rabatt.