Värdegrund

Här kan du få stöd och inspiration i skolans värdegrundsarbete. Här finns länkar till lektionsmaterial, fördjupningsmaterial, aktuella utbildningar och rapporter och forskning.

Lektionsmaterial

Lektionsmaterial normer och värden

Lektionsmaterial trygghet på nätet

Fördjupning

Hackshield

Är du en cyberagent? Eller vill du bli? Spela Hackshield med eleverna! Det är ett sätt att bygga kunskap hos unga kring trygghet och säkerhet på internet.

ANDTS och Verktygslådan

Här hittar du material om ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt utifrån ämnet sexualitet, samtycke och relationer.