Plantioteket – ett digitalt bibliotek med elevernas egna böcker

På Raus Planterings skola i Helsingborg skriver eleverna berättelser och texter precis som på andra skolor. Skillnaden är att här får eleverna också publicera sina egna böcker i skolans digitala bibliotek – Plantioteket.

Eva Levin är idrottslärare och IKT-pedagog på Raus Planterings skola i Helsingborg och har varit med och startat Plantioteket, ett bibliotek på webben där författarna är eleverna på skolan. Idén kommer från Årstaskolans Bibblis. Via Twitter fick Eva kontakt med Micke Kring som ligger bakom det som idag är Bookis och Raus Plantering blev en av fem skolor i ett pilotprojekt för digitala bibliotek. Till höstterminen 2014 hade Plantioteket varit igång ett år.

I det digitala biblioteket finns böcker med både text och ljud, presentationer av alla författare, böckerna är indelade efter kategorier och läsarena kan lämna recensioner. Eva menar att hela grejen med Plantioteket är att det är på riktigt. Det betyder någonting för eleverna.

– Vi har ju alltid skrivit berättelser och faktatexter i skolan. Vi bara publicerar det lite annorlunda nu, säger Eva.

Hon säger också att nu när eleverna vet att folk laddar ner och skriver recensioner om deras böcker då blir det viktigt för dem att det är rättstavat och att det de läser in låter rätt. Arbetet med texterna sköter sig självt i och med att eleverna bryr sig om det de gör och Eva upplever att de är väldigt stolta över vad de har gjort.

Författande av en flerspråkig bok om allemansrätten

Just nu skriver årskurs 5 en bok om allemansrätten. Det kommer bli en flerspråkig bok där eleverna fått en regel var som de sedan bakar ihop till en gemensam bok. Utifrån den egna regeln har de fått hitta en situation där regeln kan vara aktuell och sedan har de skrivit en liten text om det. Till sina texter har de ritat bilder, då de tillsammans kommit fram till att eftersom böckerna ska publiceras på webben går det inte att bara googla fram bilder att använda sig av.

När eleverna skapar en bok skriver de sin text, skapar en bild och spelar in texten. Modersmålslärarna är också involverade i arbetet med Plantioteket, vilket gör att eleverna kan arbeta med sina böcker även utifrån andra modersmål än svenska. Allting sätts samman i appen Book Creator och slutligen skickar eleverna allt till Eva som fungerar lite som en redaktör och publicerar boken.

Det bästa med Plantioteket är enligt Eva att tekniken, som i vanliga fall kan vara lite svår och bökig, fungerar som ett enkelt och bra stöd i det som görs.
– Den hjälper till att utveckla våra förmågor och det vi gör blir till och med lättare för att det sker så naturligt, säger hon.

Det finns ett annat intresse hos eleverna när det sprids så som det gör i och med Plantioteket. Eva tror att Plantioteket passar dem så bra eftersom de är vana vid att synas och finnas till via olika sociala medier. Några eftermiddagar i veckan finns något som kallas för IKT-klubben på skolan, dit kan eleverna  komma och arbeta med sina böcker om de behöver hjälp. Eva menar att eleverna kommer till klubben med lätthet och att det är någonting med tekniken som lockar på ett sätt som gör att de glömmer bort att det är skolarbete de gör.

Framöver tänker Eva att hon skulle vilja få in lite mer om upphovsrätt och till exempel lära eleverna att CC-märka sina bilder och foton. Bland annat för att eleverna själva ska kunna se hur det fungerar och för att få mer liv i den delen av det digitala arbetet.

– Jag skulle också gärna se ännu mer av att eleverna skriver och spelar in texterna på sina egna modersmål, säger Eva.

Evas tips till andra som vill testa ett eget digitalt bibliotek:
– Det är bara att köra! Förankra det på skolan och kör igång. För läraren är jobbet inte annorlunda. Det är bara ett annorlunda sätt att paketera det, säger hon.


Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten