Rågenskolan i Åstorp nominerad till European Health Award 2020

Rågenskolan har sedan hösten 2018 deltagit i Rörelsesatsning i skolan som den svenska regeringen gett Riksidrottsförbundet uppdrag att genomföra. Målet med uppdraget är att arbeta för förbättrad folkhälsa, välbefinnande och skolresultat. Nu nomineras Rågenskolan av Riksidrottsförbundet för sitt framgångsrika arbete.

Idag tar fler än 200 skolor i Skåne del av satsningen i någon form. Skolorna har kommit olika långt i sitt arbete men gemensamt för alla är att man verkar för att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet. Skolorna erbjuds utbildning, processtöd, framtagning av handlingsplan, nätverk och inspirationsmaterial. Fokus ligger på organiserade rastaktiviteter, rörelsepauser i klassrummen och samverkan med föreningslivet genom After school-verksamhet. Rågenskolan var också en av skolorna som deltog i Idrottens dag i september 2020. Rörelsesatsning i skolan besökte då 18 skolor i nordvästra Skåne och drygt 5500 barn fick vara med och manifestera för rörelseglädje.

– Våra undersökningar visar att skolor som tar del av satsningen upplever en positiv förändring som innebär piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter, förbättrad koncentrationsförmåga och lugnare klassrum, säger Henrik Nilsson, samordnare av Rörelsesatsning i skolan.

Statistik visade att Åstorp kommun och särskilt den centrala delen av kommunen där Rågenskolan är belägen hade låga nivåer av deltagande i idrott, varför det var logiskt att vara en del av uppdraget.

Rågenskolan har på kort tid lyckats mycket bra med uppdraget och ser redan många positiva effekter. Ett av skolans framgångsrecept är att man har engagerat eleverna.
Skolan har en välbesökt morgongymnastik, aktiva klassrum, en ny parkourbana och en nystartad skolidrottsförening.

Anton Rehnberg Manglaris är fritidspedagog och samordnare på Rågenskolan

Rågenskolan har sedan hösten 2018 deltagit i Rörelsesatsning i skolan, vilka positiva effekter har ni märkt av på era elever?

– Gladare elever, en ökad koncentration i klasserna, elever som brinner för idrott och rörelse, minskat antal konflikter och fler motiverade elever som tar ett stort ansvar för vår rörelsesatsning, säger Anton.

Ni har genom ert goda arbete med rörelsesatsningen i skolan blivit nominerad till European Health Award 2020, vad skulle det betyda om just ni vinner?

– Det är jättekul att vi blivit nominerade och hade vi vunnit hade det gett extra krut till vår redan stora satsning och öppnat upp för nya möjligheter. Att vinna hade varit super men att bara bli nominerade är guld värt för både pedagoger och elever på vår skola.

Om ni blir bland de tre bästa så vinner ni en summa pengar (1:a 50 000 EUR, 2:a 30 000 EUR, 3:a 20 000 EUR). Det är rätt mycket pengar, vad skulle dessa pengar tillföra ert arbete med rörelsesatsningen i skolan?

– För de pengarna hade vi kunnat satsa mer på utökat material och utbildning för både personal men även elever.

Kan du ge tre bra tips till andra skolor runt om i Skåne hur även de skulle kunna lyckas lika väl som ni har gjort?

– Samla en grupp motiverade pedagoger som får lite extra tid till att lägga upp en plan, Inkludera eleverna i satsningen, dels genom elevgrupper som skol if, rastgrupp etc. men även genom förslag och utvärderingar. Slutligen våga testa, ge satsningen tid och ta en sak i taget för att få bästa resultat.

Läs mer om Rågenskolan på Åstorps kommuns webbsida.

Utmärkelsen 2020 EU Health Award går till städer och skolor som har en positiv inverkan på samhället genom att främja en hälsosam livsstil bland barn. På ec.europa.eu kan du läsa mer om European Health Award 2020.

Antons bästa rörelsetips

– Mitt tips är ett enkelt brain break som inte kräver något material och som i princip alla elever jag haft har uppskattat. Eleverna ställer sig upp med lite rörelse-utrymme. Man ger eleverna två val till exempel hamburgare eller pizza. Maträtten eleverna föredrar symboliserar en viss rörelse, exempelvis hamburgare-sprattelgubbe och pizza-upphopp. Eleverna gör 5 repetitioner av den rörelse de själva föredrar och sedan går man till nästa fråga. Man kan även lägga in en tredje rörelse om man inte kan välja mellan alternativen.