Rastaktiviteter på Västra Ramlösa skola – reflektion och utvärdering

Som jag skrivit tidigare blev vi lite överraskade över att även de äldre eleverna på skolan var med på rastskoj. De som var mest engagerade fick frågan om de ville vara med och hålla i en aktivitet, vilket utvecklades till att alla elever i en av klasserna i åk 6 fick driva det som ett projekt. En engagerad grupp elever under överseende av deras klassföreståndare Nina överträffade våra förväntningar och bidrog till en ökad närvaro av äldre elever. De planerade lekar och aktiviteter som vi inte haft tidigare och fick en chans att visa sina förmågor att leda andra. Utvärderingen visade att det varit lyckat. Här är lite citat från eleverna

“Det var väldigt roligt att få ”leka” med dom små barnen. Och få se att det vi gjorde,
att dom tyckte det va kul.

“Det är väldigt roligt att man kan göra sånt på rasterna.”

“Jag tyckte det var kul att många barn var med och gjorde sitt bästa i våra lekar”

Det lilla projektet gav en större förståelse, sammanhållning och fler relationer skapades mellan skolans yngre och äldre elever.

Fler pedagoger ute på rasten

När höstterminen började hade Västra Ramlösa beslutat att ha gemensam rast för skolans alla elever klockan 9.30-10. Då dubblade vi antalet rastpedagoger/aktivister, i alla fall på pappret, men det är sällan vi lyckats vara fler än två på rasterna. Det har lett till att planeringen blivit större och ideérna fler. Vi flyttar runt rastskoj till olika delar av skolgården för att fler elever ska ta del av möjligheten till lek som vi ger dem. Det finns mycket att utveckla på var vi ska vara.

Resultat av rastaktiviteter

Kan vi se om rastaktiviteterna gett något resultat? Under det dryga året som vi har haft rastskoj kan jag se att fler barn på skolan kommer förbi oss, ibland bara för att hänga och lyssna på musik, ibland för att de tycker aktiviteten är rolig. Det förekommer inga konflikter där vi håller till. Vetskapen om att elever som inte har så många kompisar eller inget att göra vet att vi finns på skolgården ger mig en känsla av att rastskoj är något som behövs på de allra flesta skolor. Jag tycker att lärandet på rasten är stort och det är ett nöje att se elever leda nya elever i leken, visa och förklarar vad som sker. Det är roligt att se äldre elever leka med de yngre. Det är faktiskt skönt att se äldre elever leka överhuvudtaget istället för att bara gå runt i sin bubbla av vad som sker i telefonen och på sociala medier. Att elever delar med sig av erfarenheter och kunskaper och visar hänsyn och respekt inför varandra är stort. Det blir en naturlig plats för gemenskap och glädje.

För mig är det inspirerande att arbeta med rasten som ett verktyg för skolans värdegrund och elevens lärande. Jag menar inte att alla ska vara engagerade i rastaktiviteter, men för mig är rasten en möjlighet att lära känna eleverna utanför klassrummet. En chans att prata med dem, visa att jag är intresserad och ibland hjälpa en ensam elev in i en gemenskap. Det kan vara en väg till att skapa en relation med elever jag inte ens visste behövde det.

Tack för att du läst
Ola Åkerblom, Västra Ramlösa skola

Titta på Västra Ramlösa skolas pedagogiska planering för rastaktiviteter 2016/2017 (pdf)