Så här hanterar International School of Helsingborg stress

Nytt år och ny termin. Julledigheten är slut och det är dags att återvända till skolan och arbetet. Men för många innebär skolstarten en ny termin av stress. På International School of Helsingborg (ISH) vill de ändra på detta. Där har de arbetat med stress sedan år 2018.

─ Vi såg i attitydundersökningar att stress var ett stort problem, både i Helsingborg och nationellt, säger Cecilia Kristoffersson, förstelärare på ISH.

Tillsammans med elever från elevrådet påbörjade skolan sitt arbete med att förebygga och hantera stress. En av eleverna som deltar i arbetet är Anna Holm, elev i MYP5 på ISH.

─ Jag blev direkt intresserad eftersom jag hade egen erfarenhet av stress. Delvis berodde detta på att jag studerar på ett annat språk och att jag till en början kände mig ovan vid detta, då all undervisning är på engelska, men också på att det är en krävande läroplan i grundskolan, säger Anna.

Arbetet kickstartades med ett seminarium om psykisk hälsa och ett brainstorming möte med flera lärare, en läkare och elevhälsan för att komma på idéer om hur skolan kan hantera och förebygga stress. Detta resulterade i flera åtgärder som successivt kommit igång sedan arbetet startade:

 • Bättre koordination vad gäller tentor och prov så att de inte infaller samma vecka
 • Seminarier om hälsa
 • Introduktion av olika typer av fysisk aktivitet, exempelvis dans och body combat sessions
 • Användning av en cykelbänk (en skolbänk med cykeltrampor under), ståplattor och ståbord i klassrummet
 • Brain breaks
 • IB-metoden (framtagen av Anna): identifiering av stress och elevens hantering av den
 • Förbättring av inomhusmiljöer
 • Mentortid med eleverna där hälsa står på agendan

─ Vi har sett att många av åtgärderna har blivit populära, framförallt cykelbänken, ståplattorna och ståborden som en del lärare redan har bestämt sig för att köpa in. Andra åtgärder, såsom koordinationen vad gäller tentor och prov, är fortfarande något som vi arbetar på att utveckla, säger Cecilia.

Nästa steg i arbetet är att sätta ihop en fokusgrupp och ett hälsoteam, och göra en ny undersökning för att ta arbetet till nästa nivå.

─ Trots utveckling på många plan ser skolan delvis likadan ut som för 150 år sedan. Det är dags för en förändring, säger Cecilia.

Bästa tipset till pedagoger som möter stressade elever i vardagen

Anna: Tipsa eleven om att följa IB-metoden nedan och identifiera källan till stress. Därefter blir det lättare att handskas med den.

Cecilia: Kom ihåg att det är en människa du möter – glöm inte bort anknytningen till eleven.

Cecilia Kristoffersson, förstelärare och Anna Holm, elev MYP5.
Cecilia Kristoffersson, förstelärare och Anna Holm, elev MYP5.

Annas fem tips till minskning av stress

Anna visar tips på en "brain break" eller aktivitetspaus på invigningen av Habiteum.
Anna visar tips på en "brain break" eller aktivitetspaus på invigningen av Habiteum.

10 goda vanor

Allt fler skolor i Helsingborgs stad arbetar med goda vanor för hjärnan. Detta för att
förbättra hjärnhälsan hos våra elever och hjälpa dem att hantera de utmaningar som finns i skolan idag.

De 10 vanorna består av:

 • Mat och näring
 • Fysisk träning
 • Positiv tanke
 • Hantera stress
 • Lära nya saker
 • Repetition
 • Omväxling och utmaningar
 • Ta egna beslut
 • Vänner och relationer
 • Sömn

Läs mer om 10 goda vanor för hjärnan och brain power:
hjarnberikad.se
pedagogsajten.familjenhelsingborg.se