”Samarbete grunden till en bra utbildning för barnen”

porträtt

Helena Nilsson, processledare på Vallmons förskola i Bjuvs kommun, svarar på nyfikna frågor från Anna Jacobsson.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Helena Nilsson på frågor hon fått från Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg.

Ni verkar ha en så härlig sammanhållning och arbetsglädje i er personalgrupp – Hur har ni gjort för att skapa det klimatet? Hur gör ni för att bibehålla det?

Det har vi verkligen. Tror det är unikt! I vårt arbete på Vallmons förskola är samarbete grunden till en bra utbildning för barnen. Samarbetet leder också till att pedagogerna utvecklas genom att vi reflekterar mycket tillsammans både i arbetslaget men även i hela huset kring vårt arbetssätts betydelse för barnens lärande. Vi ger både beröm och konstruktiv kritik till varandra. Genom att vi är en mindre förskola så har vi bättre förutsättningar att få en djupare Vi-känsla. Här går alla till jobbet med glädje och en positiv syn! Vi hjälps åt att ha fokus på lösningar och ser möjligheter istället för problem.

På Vallmon har vi tydliga mål och förväntningar på varandra. En öppen och rak kommunikation är viktigt för ett bra samarbete där alla vågar och vill framföra sina åsikter, tankar och nya idéer. Detta leder till att alla har möjlighet att påverka sitt arbete.

Vi pushar varandra att göra det där lilla extra. Att ha roligt tillsammans är viktigt även om vi har fokus på vårt uppdrag.

Vi ser en styrka i olikheter och arbetar för att ta tillvara på varandras erfarenheter och kompetenser vilket leder till en ömsesidig respekt.

En tight grupp har ibland svårt att släppa in nya personer – hur gör ni för att välkomna eventuella nya kollegor i er grupp?

Tydliga förväntningar är självklart hos oss. Genom att vi är positiva förebilder och känner glädje för barnen och varandra förmedlar vi bilden av samarbete och respekt. Varje fredag har vi fredagsfika tillsammans i olika konstellationer och då och då hittar vi på något kul ihop på vår fritid, och då bjuder vi även in kommande och nyblivna kollegor.

Hur tror du att barn och vårdnadshavare på er förskola märker av er glädje?

I förskolan har vi ett nära samarbete med föräldrarna och alla pedagoger i huset samarbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn. Det skall inte spela någon roll vilken vuxen i huset de möter. Vi öppnar och stänger ihop och varje måndag och fredag har vi aktiviteter över avdelningsgränserna. Kontinuitet i bemanningen har lett till trygghet även för föräldrarna. Vi har vid flera tillfälle fått höra att de känner av vår goda stämning och vår glädje.