Samverkan mellan akademi och praktik

Kanske har du bilden av forskare som en ensamarbetande person fast på sitt kontor? Jag får erkänna att även om jag hade en viss insyn i akademin sedan tidigare blev jag överraskad över hur mycket samverkan mellan akademi och praktik som pågår och hur mycket samarbete som sker både mellan forskare och mellan forskare och doktorander. 

I mina två tidigare inlägg har jag beskrivit min resa från barnskötare till samverkansdoktorand och vad det innebär att vara samverkansdoktorand i Billesholms förskolor. I detta inlägg kommer jag att dela med mig av vad det innebär att vara forskarstuderade samverkansdoktorand i en forskarskola. Som jag tidigare beskrivit är 50% av min tjänst vikt till forskarutbildningen. Jag är en av sju doktorander i Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogisk verksamhet (ReCEC)

Forskarskolan

Forskarskolans fokusområden är undervisning, flerspråkighet och digitalisering. Dessa tre områden ligger till grund för de forskarutbildningskurser som ges inom ramen för forskarskolan. Vi sju doktorander i ReCEC är knutna till någon av de deltagande lärosätena Göteborgs universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Kristianstad.

Eftersom forskarskolan syftar till att både “utveckla doktorandernas förmåga att bedriva empiriskt, teoretiskt, metodologiskt och etiskt god forskning och att bedriva utvecklingsarbete i pedagogiska institutioner för yngre barn” går vi förutom de forskarutbildningskurser forskarskolan ger även olika metodkurser. Jag är inskriven vid Göteborgs universitet och går därför mina metodkurser där.

Mitt forskningssammanhang

När jag inte är i Göteborg för kurser eller arbetar med utvecklingsfrågor i Billesholms förskolor är jag på Högskolan Kristianstad där jag tillsammans med andra som forskar inom förskola och skola tillhör forskningsmiljön BALU där jag skolas in i ett forskningssammanhang. Både forskarskolan och BALU är ett sätt för oss att ingå i ett vidare sammanhang och skapar möjlighet för oss att dra nytta av varandra.

Licentiatprojektet

I mitt projekt riktas forskningsintresset mot förskollärares förståelser av undervisning i förskolan såsom de framträder i deras berättelser om sitt arbete i förskolan. Jag utgår från en narrativ forskningsansats och jag planerar att använda livsberättelseintervjuer som datainsamlingsmetod. Arbetet med licentiatprojektet är verkligen en spännande resa, det slingrar sig fram på ibland oväntade vägar och det är bitvis lika frustrerande som utvecklande! Till min hjälp har jag två fantastiskt kunniga kvinnor, mina handledare, på Högskolan Kristianstad; Professor Carin Roos som är min huvudhandledare och Agneta Jonsson som är min biträdande handledare.

Just nu

En av de kurser jag går just nu heter Undervisning och lärande i flerspråkig förskola. Den genomförs i ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Åbo Akademi (Vasa Finland) och Universitetet i Tallinn. Jag kommer därför att besöka Vasa och Tallinn under våren och dela erfarenheter med andra forskare och lärare kring undervisning i en flerspråkig förskola. Det kommer att bli väldigt intressant! Mer om den kursen och resorna kommer i inlägg längre fram.